konference a soutěž eLearning

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové

Pozvánka na soutěž a konferenci eLearning

Vážení příznivci nových forem vzdělávání,

dovolujeme si Vás pozvat na 16. ročník konference s mezinárodní účastí eLearning a soutěž eLearning, které se uskuteční ve dnech 11. a 12. listopadu 2015 v Hradci Králové.

Jednacím jazykem konference i soutěže je český, slovenský a anglický jazyk.

Pořadatelé

Logo UHK
Logo EUNIS-CZ

Samostatná sekce „Vědecký výzkum a výuka jazyků“ bude zaměřena na „Možnosti a meze využití ICT v synchronní a diachronní perspektivě“.Důležité termíny

Soutěž

  • přihlášky do soutěže eLearning včetně příspěvku: 30. 9. 2015

Konference

  • vyrozumění o schválení abstraktu: do 7 dnů
  • odeslání konferenčního příspěvku: 30. 9. 2015
  • vyrozumění o zařazení příspěvku: 15. 10. 2015
  • konání konference 11. a 12. 11. 2015

Budeme velmi potěšeni, pokud se na konferenci setkáme s účastníky minulých ročníků a doufáme, že soutěž a konference osloví co nejširší okruh odborníků v oblasti eLearningu.
Věříme, že se nám opět podaří vytvořit pracovní a přátelskou atmosféru.

Kontakt

Nenaleznete-li na stránkách potřebné informace nebo budete-li mít libovolný dotaz, kontaktujte nás.

Institut dalšího vzdělávání FIM

Univerzita Hradec Králové

Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

tel.:493331213, fax:495513251

e-mail: elearning@uhk.cz , idv@uhk.cz

 

 
technická podpora: fim.webmaster@uhk.cz, © 2002-2015 Fakulta informatiky a managementu