konference a soutěž eLearning

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové

Pozvánka na soutěž a konferenci eLearning


Přehled vítězů soutěže eLearning - Vítězové eLearning 2016.pdf


Jednacím jazykem konference i soutěže je český, slovenský a anglický jazyk.

Pořadatelé

Logo UHK
Logo EUNIS-CZ

Součástí konference bude samostatná sekce „Vědecký výzkum a výuka jazyků“.Důležité termíny

Soutěž

  • přihlášky do soutěže eLearning včetně příspěvku: 30. 9. 2016

Konference

  • odeslání konferenčního příspěvku: 30. 9. 2016
  • vyrozumění o zařazení příspěvku: 15. 10. 2016
  • konání konference 2. a 3. 11. 2016

Budeme velmi potěšeni, pokud se na konferenci setkáme s účastníky minulých ročníků a doufáme, že soutěž a konference osloví co nejširší okruh odborníků v oblasti eLearningu.
Věříme, že se nám opět podaří vytvořit pracovní a přátelskou atmosféru.

Kontakt

Nenaleznete-li na stránkách potřebné informace nebo budete-li mít libovolný dotaz, kontaktujte nás.

Institut dalšího vzdělávání FIM

Univerzita Hradec Králové

Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

tel.:493331213, fax:495513251

e-mail: elearning@uhk.cz , idv@uhk.cz

 

 
technická podpora: fim.webmaster@uhk.cz, © 2002-2016 Fakulta informatiky a managementu