konference a soutěž eLearning

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové

Pokyny pro zpracování příspěvku k soutěžnímu produktu soutěže eLearning

Autor může do soutěže přihlásit dva produkty v kategorii I, dva produkty v kategorii II a jeden produkt v kategorii III.

Příspěvky budou využity jako doplňkový materiál pro členy odborné poroty soutěže eLearning a budou publikovány ve sborníku.

Příspěvek vypracujte s využitím produktu Microsoft Word v rozsahu nejvýše 6 stran formátu A4, pro přípravu příspěvku využijte vzor vzor_soutez_kategorie1_EL2019.dot (vzor_soutez_kategorie1_EL2019.pdf). Šablona obsahuje doporučené členění příspěvku.

Příspěvky zašlete nejpozději 15. 5. 2019 prostřednictvím registračního systému.

 

Souhlas se zveřejněním příspěvku, prezentace a videozáznamu

Autor, který zašle příspěvek, souhlasí s jeho zveřejněním ve sborníku a s jeho případném vystavením na webu.

 


 
technická podpora: fim.webmaster@uhk.cz, © 2002-2019 Fakulta informatiky a managementu