konference a soutěž eLearning

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové

Pokyny pro zpracování rozšířeného abstraktu a příspěvku do sborníku z konference eLearning 2017

Každý autor může zaslat jeden příspěvek na konferenci, současně se ale také může přihlásit do soutěže eLearning.

Rozšířený abstrakt vypracujte s využitím aplikace MS Word v rozsahu nejvýše dvou stran formátu A4 a odešlete pomocí registračního systému . Pro přípravu rozšířeného abstraktu využijte přiložený vzor_abstraktu_EL2013.dot (vzor_abstraktu_EL2013.pdf).

Autoři vybraných příspěvků budou nejpozději do 7 dnů od odeslání abstraktu vyzváni organizátory konference k zaslání plného textu příspěvku.

Příspěvek vypracujte s využitím aplikace MS Word v rozsahu nejvýše šesti stran formátu A4. Pro přípravu příspěvku využijte přiložený vzor_prispevku_EL2013.dot (vzor_prispevku_EL2013.pdf). Příspěvek je nutné odeslat nejpozději do 30. 9. 2017 pomocí registračního systému .

Příspěvky prezentované v rámci plenárního jednání a jednotlivých sekcí konference
eLearning 2017 budou publikovány ve sborníku.

Struktura příspěvku by měla být následující:

  • Úvod
  • Výzkumný problém
  • Výzkumná otázka
  • Design výzkumu, metodologie
  • Výsledky
  • Závěry, doporučení

Doporučený rozsah abstraktu:150 - 250 slov (1 500 - 2 000 znaků včetně mezer)
Doporučený rozsah příspěvku: 4 - 10 stran
Klíčová slova: 3 - 6

 

Souhlas se zveřejněním příspěvku, prezentace a videozáznamu

Autor, který zašle příspěvek, souhlasí s jeho zveřejněním ve sborníku, v multimediální příloze a s jeho vystavením na webu.

 

technická podpora: fim.webmaster@uhk.cz, © 2002-2017 Fakulta informatiky a managementu