konference a soutěž eLearning

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové

Kritéria pro kategorii I - ucelený on-line kurz

Základní vlastnosti

Váha

Vyjádření cílů ve výkonu studenta

3

Přehlednost a celkový design kurzu

3

Nápaditost

2

Kvalita a přiměřenost doplňujících zdrojů

7

Celkem základní vlastnosti

15

Účelné využití multimédií

 

Hypertext

2

Zvuk

1

Animace

1

Video

1

Celkem využití multimedií

5

Aktivizace studentů

 

Asynchronní komunikace (e-mail, diskusní skupiny)

2

Synchronní komunikace (chat, whiteboard)

2

Pracovní skupiny studentů a řešení společných projektů

3

Aplikace učiva na příkladech

6

Celkem aktivizace studentů

13

Plánování a organizace studijních aktivit

 

Sylabus

1

Kalendář

1

Slovníček

1

Vyhledávání

1

Celkem plánování a organizace

4

Zpětná vazba

 

Autotesty, testy

7

Úkoly odesílané k hodnocení

6

Celkem zpětná vazba

13

BODY CELKEM

50

 

Kritéria pro kategorii II – multimediální vzdělávací objekt (tématický celek, jednotlivá lekce, část kurzu)

 

Váha

Technické podmínky použití objektu jsou jasně specifikované

3

Jednoduchá navigace

5

Je jasně popsán způsob použití objektu

3

Použití technologie je adekvátní obsahu

5

Objekt je opatřen metadaty ve formátu IMS nebo SCORM

3

Je jasně specifikován cíl vzdělávání

5

Jsou specifikovány požadavky na předchozí vědomosti

2

Dosažení vzdělávacího cíle lze ověřit pomocí testů či úkolů.

8

Obsah je prezentován jasně a profesionálně

8

Studující má možnost získat zpětnou vazbu

6

Jsou uvedeny vhodné odkazy na literaturu

2

BODY CELKEM

50


 

 
technická podpora: fim.webmaster@uhk.cz, © 2002-2019 Fakulta informatiky a managementu