konference a soutěž eLearning

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové

Kompletní protokol o udělení cen (pdf, 246 kB)

GRAND PRIX - Křišťálová tužka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Terasoft, a.s., Hořovice

Lucie Svobodová, Rudolf Svoboda, Květoslav Hísek,
Ondřej Brichta, Ladislav Cabicar

TS P ŘÍRODOVĚDA 2 - ŽIVOČICHOVÉ A ROSTLINY CIZÍCH KRAJIN

Cena Laureát mezinárodního festivalu TECHFILM

Severočeské doly, a.s., Chomutov

Jiří Cibulka, Kamil Skramuský, Jindřich Náprstek

POVRCHOVÁ TĚŽBA HNĚDÉHO UHLÍ

Ceny v sekci I

1. cena EUNIS

Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Ústav biologie a lékařské genetiky

MUDr. Kamila Novotná, Prof. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc.

GENOMIKA A BIOINFORMATIKA

2. cena EUNIS

Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu

Mgr. Miroslava Černá, Lucie Urbanová

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA PRO ŠKOLSKÝ MANAGEMENT

3. cena EUNIS

Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied

Mgr. Petr Švec

POČÍTAČOVÉ SIETĚ 2

Cena Národního centra distančního vzdělávání

Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu

Doc. dr. Jiří Štyrský, Jindřich Čadík

elearning V PŘEDMĚTU GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU

Cena Národního centra distančního vzdělávání

Západočeská univerzita Plzeň

Mgr. Vladimíra Lovasová, Ing. Milan Edl, Ing. Vladimír Nový, Ing. Libor Valeš

SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE

Cena Národního centra distančního vzdělávání

Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu

PaedDr. Ludvík Eger, Ing. Libuše Bažantová

ŠKOLSKÝ MANAGEMENT – STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

Cena ČSSI

Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied

PaedDr. Jozef Kapusta

PROGRAMOVANIE INTERNETOVÝCH APLIKÁCIÍ

Cena rektorky Univerzity Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu

Doc. dr. Jiří Štyrský, Jindřich Čadík

elearning V PŘEDMĚTU GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU

Ceny v sekci II

Ceny MŠMT Křišťálové tužtičky

1. ČVUT v Praze, VIC - oddělení podpory výuky

Benjamin Fragner, Vladislava Valchářová, Ladislav Mikysa

TECHNICKÉ A INDUSTRIÁLNÍ STAVBY PRAHY


2. Multimedia ART, Praha

Hana Daňková, Robert Smreček

CHYTRÉ DÍTĚ - NASLOUCHEJ A HREJ SI


3. Terasoft, a.s., Hořovice

Lucie Svobodová, Rudolf Svoboda, Květoslav Hísek,
Ondřej Brichta, Ladislav Cabicar

TS P ŘÍRODOVĚDA 2 - ŽIVOČICHOVÉ A ROSTLINY CIZÍCH KRAJIN

Cena Microsoft

ČVUT v Praze, VIC - oddělení podpory výuky

Jaroslav Černý, Milada Kočandrlová, Richard Sýkora, Zdeňka Zochová

FUNKCE

Čestné uznání

za popularizaci obtížných partií z fyziky

Jan Obdržálek, MFF UK Praha Jan Obdržálek

SRÁŽKA DVOU KOULÍ

 
technická podpora: fim.webmaster@uhk.cz, © 2002-2019 Fakulta informatiky a managementu