konference a soutěž eLearning

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové

PROTOKOL o udělení cen 6. ročníku soutěže eLearning Hradec Králové, 8.11.2006

Cena diváků

Fakulta prírodných vied, Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre,

Mgr. Martin Cápay PaedDr. Viera Palmárová Mgr. Ján Skalka,PhD.

ON-LINE KURZ PROGRAMOVANIE 1

Cena Národního centra distančního vzdělávání

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Doc.Mgr. Ivo Bartoš

IMPROVIZACE KLAVÍRNÍHO DOPROVODU NA ZÁKLADĚ AKORDOVÝCH ZNAČEK

za využití elektronické podpory v oblasti hudby

Cena Národního centra distančního vzdělávání

Západočeská univerzita Plzeň

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. a kolektiv autorů

EVROPSKÝ ON-LINE KURZ NET-TRAINERS

za podporu vzdělávání vzdělavatelů a evropskou dimenzi studijního produktu

Cena Národního centra distančního vzdělávání

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

RNDr. Ingrid Nagyová a Ing. Aleš Oujezdský

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

za využití elektronických médií pro podporu úspěšného nástupu studentů do prvního ročníku vysokoškolského studia

Cena ČSSI

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové

Ing. Hana Šrámková a kolektiv

MODULÁRNÍ KURZ ZVÝŠENÍ KVALITY MANAGEMENTU OBCÍ DO 5 000 OBYVATEL - MODUL 6 - VYUŽITÍ ICT V OBCÍCH

3. cena EUNIS-CZ

Fakulta prírodných vied, Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre,

Mgr. Martin Cápay, PaedDr. Viera Palmárová, Mgr. Ján Skalka,PhD.

ON-LINE KURZ PROGRAMOVANIE 1

2. cena EUNIS-SK

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD., Ing. Zuzana Palková, PhD., Ing. Miroslav Pap

MULTIMEDIÁLNA UČEBNICA „ZÁKLADY INFORMATIKY"

1. cena EUNIS-CZ

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.

MOŽNOSTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI ŘEŠENÍ PROJEKTŮ A V ORGANIZACI ČASU

 

 
 
technická podpora: fim.webmaster@uhk.cz, © 2002-2019 Fakulta informatiky a managementu