konference a soutěž eLearning

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové

PROTOKOL o udělení cen 7. ročníku soutěže eLearning

Hradec Králové, 7.11.2007


Cena diváků

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

RNDr. Petra Šarmanová, Ph.D., doc. RNDr. Jaromír Kuben, CSc.

DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCÍ JEDNÉ PROMĚNNÉ


Cena Národního centra distančního vzdělávání

Česká škola, web pro základní a střední školy

Computer Press a.s.

Ing. Jan Wagner

GOOGLE VE ŠKOLE

za inovativní přístup k rozvoji elektronického vzdělávání pedagogů základních a středních škol


Cena Národního centra distančního vzdělávání

Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni

PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

PROJEV A PREZENTACE

za výběr a zpracování aktuálního tématu


Cena Národního centra distančního vzdělávání

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě

Ing. Petr Korviny, Ph.D.

TVORBA DISTANČNÍCH STUDIJNÍCH TEXTŮ

za podporu rozvoje distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy


Cena ČADUV

Centrum dalšího vzdělávání, Technická univerzita v Liberci

PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D., RNDr. Helena Zlámalová, CSc., RNDr. Eva Dvořáková, Ing. Mojmír Volf, Mgr. Šárka Doubravová

ÚVOD DO PROBLEMATIKY VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

za mimořádně kvalitní zpracování kurzu začleněného do obtížné problematiky vzdělávání dospělých


Cena Microsoft

Pedagogická fakulta, Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre,

RNDr. Michal Munk, Ph.D.

VÝPOČTOVÁ ŠTATISTIKA

za efektivní využití produktu Class Server


Cena ČSSI

Fakulta prírodných vied, Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre,

Mgr. Martin Cápay, Mgr. Martin Drlík

ECDL ON-LINE – MODUL 5: DATABÁZOVÝ SYSTÉM


3. cena EUNIS-CZ

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové

Mgr. Miloslava Černá, Zdeněk Malý

ČEŠTINA PRO CIZINCE


2. cena EUNIS-SK

za multimediální vzdělávací objekt

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

RNDr. Petra Šarmanová, Ph.D., doc. RNDr. Jaromír Kuben, CSc.

DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCÍ JEDNÉ PROMĚNNÉ


1. cena EUNIS-CZ

Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni

PhDr. Dagmar Čábalová, Ph.D.

PEDAGOGIKA PRO UČITELE – MODUL B


 

 
technická podpora: fim.webmaster@uhk.cz, © 2002-2019 Fakulta informatiky a managementu