konference a soutěž eLearning

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové

Statut soutěže eLearning

 1. 19. ročník soutěže eLearning pořádá Univerzita Hradec Králové a zájmové sdružením EUNIS-CZ ve spolupráci s zájmovým sdružením EUNIS-SK, Českou asociací distančního univerzitního vzdělávání a Českou společností pro systémovou integraci.
 2. Záměrem soutěže je představit nejlepší výukové produkty využívající informační technologie vytvořené v posledních dvou letech a tak podporovat tvorbu v této oblasti. Cílem soutěže je umožnit srovnání eLearningových produktů a přispívat tak k posilování obecného povědomí o možnostech vzdělávání s podporou moderních technologií.
 3. Výukové produkty budou soutěžit ve třech kategoriích. Hodnocení přihlášených produktů provede odborná porota, kterou jmenují organizátoři soutěže. Kriteria pro hodnocení multimediálních a eLearningových produktů jsou zveřejněna na stránkách: http://fim.uhk.cz/elearning/ .
 4. Ceny v soutěži eLearning
  • Ceny EUNIS-CZ a EUNIS-SK
  • Cena ČSSI
  • Cena ČADUV
 5. Organizátoři soutěže si vyhrazují právo rozšířit počet oceněných nebo některou z cen neudělit.

Podmínky účasti v soutěži eLearning

 1. Kurzy a multimediální vzdělávací objekty mohou přihlásit vysoké školy, instituce, firmy i jednotlivci zabývající se vzděláváním.
 2. Autor může do soutěže přihlásit nejvýše dva produkty v každé kategorii.
 3. Přihlašovatel umožní členům poroty přístup do virtuálního studijního prostředí (pokud je využíváno).
 4. Přihlašovatel souhlasí s tím, že vystoupí na konferenci eLearning 2019.
 5. Pro soutěžící je nutná registrace a vyplnění přihlášky do soutěže v registračním systému.
 6. Organizátoři se zavazují, že předané materiály nebudou využity ke komerčním účelům.
 7. Soutěžící zasílá požadované materiály v předepsaných termínech a formátech prostřednictvím registračního systému.

Soutěžní kategorie

technická podpora: fim.webmaster@uhk.cz, © 2002-2019 Fakulta informatiky a managementu