konference a soutěž eLearning

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové

Vítězové 17. ročníku soutěže eLearning

1. cena EUNIS-CZ

INTERAKTIVNÍ MATEMATICKÉ HRY
Petra Vondráková, Petr Beremlijski, Martina Litschmannová, Robert Mařík
VŠB-Technická univerzita Ostrava

2. cena EUNIS-SK

ELEARNINGOVÝ KURZ – VYBRANÉ KAPITOLY Z DISKRÉTNEJ MATEMATIKY
Patrik Voštinár, Pavol Hanzel
Univerzita Mateja Bela

3. cena EUNIS-CZ

KURZ PROGRAMOVANIE
Miroslav Biňas
Technická univerzita v Košiciach

Cena České společnosti pro systémovou integraci

KURZ PRAVDEPODOBNOSŤ A ŠTATISTIKA
Milan Pokorný
Trnavská univerzita

Cena České asociace distančního univerzitního vzdělávání

VÝUKOVÝ KURZ PROGRAMOVÁNÍ V C/C++
Rostislav Fojtík
Ostravská univerzita


Přehled vítězů soutěže eLearning Vítězové eLearning 2017.pdf.

 


 
technická podpora: fim.webmaster@uhk.cz, © 2002-2017 Fakulta informatiky a managementu