Jak zvládnout zkoušky

Na následujících řádcích je uvedeno několik kroků, které by sis měl/a uvědomit, pokud chceš úspěšně zvládnout zkouškové období.

0. (Bonusový) Krok - možnost předtermínu.

Předtermíny se konají před zkouškovým obdobím a pokud nemáš výrazně nabitý program, tak je určitě výhodné tuto možnost využít, neboť předtermíny většinou bývají jednodušší. Vyučující jsou na Tebe milejší a můžeš dostat lehčí otázky. Navíc budeš mít méně práce ve zkouškovém období.

1. Krok - Kdy je zkouškové období?

U zimního semestru to zpravidla bývá od 2. ledna do 1. února. U letního semestru to zpravidla bývá od 13. května do 30. června.

2. Krok - Kdy se mohu začít přihlašovat na jednotlivé zkoušky?

Tento krok je zcela určen vyučujícími. První termíny zkoušek obvykle bývají vypisovány v průběhu předchozího měsíce vzhledem ke zkouškovému období. U zimního semestru v průběhu prosince a u letního semestru v průběhu dubna.

3. Krok - Které předměty zahrnují zkoušku?

Je mnoho způsobů, jak se dozvědět tuto informaci. Například se můžete podívat na stránky STAGU a tam vyhledat všechny své předměty. Jeden po druhém si projdeš a v jejich detailech uvidíš, jestli vyžadují zkoušku k udělení příslušných kreditů. Cesta: STAG – Moje studium - Vizualizace studia - kliknutím na volitelný předmět v tabulce zjistíš jeho hodinovou dotaci a také zda má zkoušku (Zk+) nebo ne. 

4. Krok - Jakým způsobem si mám rozvrhnout jednotlivé termíny zkoušek?

Záleží na několika faktorech:

  • Na obtížnosti předmětu

Pokud jsi málo zdatný/á v daném předmětu anebo je pro Tebe hodně náročný, tak bych doporučil si dávat takovéto předměty na co nejbližší termíny, které jsou dostupné a do kterých si stihneš projít učivo. Je to hlavně z toho důvodu, že v případě neúspěchu máš ještě dost času na to, aby ses přihlásil/a na opravné termíny daných zkoušek.
Některé předměty mají dokonce 3 pokusy zkoušek a měl/a bys uvažovat tak, abys je v případě největší nouze mohl/a využít všechny.

  • Na čase, který potřebuji k vyhledání a zpracování materiálů

Na základě Racionálního využití času, který již byl zmíněn, bys měl/a uvážit, kolik času potřebuješ na přípravu dané zkoušky. Důležité je odhadnout kolik času Ti zabere shánění/vytvoření/stahování materiálů, ze kterých se budeš učit. Tady bych upozornil na důvěryhodnost daných materiálů. Mnoho informací mohlo projít několikanásobnou interpretací různých studentů a vzniklé materiály mohou být chybné.

  • Na čase, který potřebuji k učení

V tomto případě je potřeba mít dobrý odhad a umět předpovědět, jak budeš v daném období „citově naladěni“. Určitě zde významnou roli hraje náročnost a Tvoje obliba daného předmětu. Pak už každý z nás má tušení, kolik informací je schopen „pojmout“ za určitou dobu.

  • Správný den

Dalším faktorem kromě času může být vybrání toho správného dne v týdnu. Každý člověk má dny, ve kterých je jeho výkonnost vysoká a ve kterých si dopřává odpočinku. Popřemýšlej o tom.

  • Množství předmětů

V případě, že Ti nevadí se učit mnoho předmětů najednou, tak si můžeš dovolit vybrat termíny zkoušek, které jsou relativně blízko u sebe. Avšak tento způsob dělá většinou studentům problém a tak si navrhují termíny zkoušek po sobě s patřičnými časovými rozestupy.

5. Krok - Jak probíhá zkouška?

Pokud se jedná o zkoušku, tak se od Tebe očekává, aby ses dostavil/a ve společenském oblečení. Když s sebou budeš mít index (který je nepovinný), máš tu možnost si nechat do něj patřičnou zkoušku zapsat.

K dispozici jsou 3 základní průběhy zkoušek:

  • Písemná

V tomto případě je dobré se vybavit propisovacími potřebami a listy prázdného papíru.

Ve většině případů budeš psát zkouškový test. Oprava testu může proběhnout bezprostředně po jeho napsání anebo se výsledky dozvíš později (často bývají vypsány na disku N), záleží na vyučujících.

  • Ústní

Ve většině případů bys neměl/a potřebovat propisovací potřeby ani listy prázdného papíru, ale lepší mít tyto věci u sebe. Nikdy totiž nevíš, jak se zkoušení bude vyvíjet.

V tomto případě hodně záleží na vyučujícím. Na začátku Ti buďto bude vybrána zkoušková otázka anebo si otázku vylosuješ sám/a. Pak už záleží jen na Tobě

  • Písemná i ústní

V tomto případě je dobré se vybavit propisovacími potřebami a listy prázdného papíru jako u písemné zkoušky.

Z počátku Tě čeká zkouškový test a potom ještě dodatečné ústní zkoušení. Většinou ústní zkoušení bývá formou vysvětlování/obhajoba toho, co jsi napsal/a do zkouškového testu. Zkoušející po Tobě může chtít danou informaci rozšířit anebo, v nerozhodném případě ohledně známky, Ti může položit zcela novou otázku, na kterou jsi v testu nenarazil/a. Záleží pouze na vyučujících.

6. Krok - Zkouškové období již začalo a mě se nepodařilo úspěšně projít zkouškou, co mám dělat v tomto případě?

Hlavní je se podívat do STAGU (Zápis na termíny), kde znovu nahlédneš na výpisy zkoušek z předmětu, u kterého jsi neuspěl/a a vyhledáš takové termíny, které mají ve svém „Sdělení o termínu“ patřičnou informaci o tom, že se jedná o druhý pokus dané zkoušky.

Opravné termíny se mohou vyskytnout i po konci zkouškového období.

7. Krok - Závěr zkouškového období.

Pokud jsi úspěšně absolvoval/a všechny/některé Tvoje zkoušky a chceš se ujistit, že nabudeš daného počtu kreditů, tak je dobré se podívat do STAGU. Nalezneš tam seznam všech předmětů za určitý rok, jejich zápočty a příslušnou známku ze zkoušky.

V případě, že nenalezneš patřičnou známku ze zkoušky v dané kolonce, tak buďto vyučující ještě nestačil výsledky zadat do systému anebo mohlo dojít k chybě. Pokud nastala takováto chyba, tak budeš muset dokázat, že jsi úspěšně absolvoval/a danou zkoušku za pomoci Tvého indexu, do kterého jsi si nechal/a při zkoušce známku zapsat. Nemělo by se tak však stát a vše se dá vyřešit domluvou.

 

Sdílení

6.jpg