Dálkové studium

Dálkové studium = Kombinovaná forma

Studenti kombinované formy studia, jinak zvaní také dálkaři mají studium v několika bodech specifické.

1. Nevolí si nepovinné předměty

Studenti prezenční formy, si ke svým povinným předmětům musí vybrat ještě nějaké další předměty, aby splnili požadavek na minimální počet kreditů.  Tebe, studenta kombinované formy, se tato povinnost netýká. Již při zápise dostaneš svůj studijní plán, ve kterém jsou všechny předměty, které musíš splnit, abys mohl ukončit studiu. Žádné další si volit nemusíš.

2. Nemusí mít 180 nebo 120 kreditů

Toto se váže k předchozímu bodu, abys mohl uzavřít studium, nemusíš počítat kredity. Stačí splnit všechny předměty ve svém studijní plánu.

3. Nevolí si rozvrh

Tedy, v podstatě nevolí. Studenti prezenční formy mají zpravidla na výběr z několika termínů cvičení. Studenti kombinované formy mají výuku organizovanou do bloků, zpravidla jednou za 14 dnů v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne. V určený čas Ti tedy stačí zaškrtat ve STAGu odpovídající políčka a vše je hotovo.

Jediné období, kdy se chodí do školy je během soustředění. Tak se nazývá týden po konci semestru, ve kterém je výuka některých předmětů kombinované formy i během týdne.

Dále se ti může stát, že budeš mít předmět organizován nebo zakončen jiným způsobem, než prezenční forma. Pozorně se proto podívej do sylabu a dávej se na to pozor, pokud se budeš ptát spolužáků. Tyto informace Ti také poskytne vyučující na prvním bloku výuky.

 

 

Sdílení

studentska_unie_male.jpg