Slavnostní příležitosti

Imatrikulace

Imatrikulace je slavnostní uvedení studentů prvních ročníků do akademické obce; na FIM tomu zpravidla bývá v půli října. Studenti skládají slavnostní slib před vedením univerzity a fakulty, před vědeckou radou fakulty a hosty.

Promoce

Promoce je slavnostní zakončení studia na VŠ. Odehrává se v aule budovy č. 3 - Objektu společné výuky, kam před zraky hostů nastupují absolventi univerzity. Zůstávají stát na svých místech v prvních řadách a vyčkávají příchodu rektora, děkana, proděkanů, členů vědecké rady fakulty a předsedy Akademického senátu fakulty. Poté jsou promotorem tohoto slavnostního aktu představeni výše zmínění zástupci univerzity. Rektor i děkan přednášejí připravené proslovy. Dále jsou jednotliví absolventi představováni a z rukou děkana dostávají vysokoškolské diplomy, jeden absolvent přečte poděkování a slavnostní slib. Na konci se nyní již bývalí studenti opět postaví a pohledem vyprovázejí odcházející zástupce univerzity. Poté sami odcházejí v pořadí, v jakém do auly nastoupili.

Na konci této slavnosti zazní hymna vysokoškolských studentů Gaudeamus Igitur.

 

Inaugurace

Inaugurace je slavnostním uvedením rektora nebo děkana do funkce. Rektor i děkan jsou voleni akademickými senáty (UHK, resp. FIM).

Sdílení

7.jpg