Studijní obory a formy studia

Na naší fakultě se můžeš setkat s hodně tvrzeními jak to je a není se zápisem předmětů z jiných oborů a proto zde najdeš správné řešení :-). Je možnost si zapsat předmět z kteréhokoliv studijního oboru:

  • Aplikovaná informatika
  • Informační management
  • Ekonomika a management (anglický, německý)
  • Management cestovního ruchu (anglický, německý)

Vždy je ale nutné myslet na to, že je možno si do svého studijního plánu zapsat předmět ze správného semestru. To znamená, že si můžeš zapsat předmět, který se vyučuje v zimním semestru, pouze v zimním a je jedno, jestli si ho zapíšeš v 1, 3 nebo 5 semestru.

Určitě Tě napadne hnedka otázka, kde vzít kompletní přehled předmětů? Při zápisu do ročníku každý student dostává knížku Informace o studiu, kde jsou tyto informace k nalezení. Vždy tam najdeš jméno předmětu, kdo je garant toho předmětu, za kolik je kreditů a zda je předmět zakončen zkouškou, zápočtem nebo obojím. Seznam povinných i nepovinných přemětů můžeš vidět ve STAGU: STAG - Moje studium - Grafický předzápis, kde máš červeně označené povinné předměty a zelěně nepovinné. 

Formy studia

Nejběžnější formou studia na VŠ je prezenční studium (denní). Kromě něho je na FIM možno studovat i v tzv. kombinované formě studia, která se odehrává především “dálkově” - do školy jezdíš mnohem méně, ale výuka je náročnější z hlediska samostudia.

Existuje ještě jedna možnost vzdělávání a tou je tzv. „Celoživotní vzdělávání“, která probíhá na Institutu další vzdělávání (IDV). V tomto kurzu je možno získat mnoho certifikátů, například pro anglický jazyk - City&Guilds a mnoho dalších. Je zde také možnost si zapsat některé předměty z klasického studia. Bližší informace poskytne paní Dagmar El-Hmoudová.

Sylaby

Hnedka na začátku se každý student u nějakého cvičícího nebo přednášejícího setká s pojmem Sylabus, je proto vhodné si tento pojem tady přiblížit. Jedná se o přehled, co všechno se bude v daném předmětu, daný semestr, dít. Vždy je tam uveden Cíl předmětu, jaké jsou předpoklady pro předmět, protože existují i předměty, které si nemůžete zapsat, pokud nemáte splněné jiné předměty. Dále tam jsou uvedeny, jaké jsou požadavky k zápočtu, respektive ke zkoušce, záleží na daném předmětu. U většiny předmětů je ještě napsáno, kolik bodů je potřeba splnit, aby byl udělen zápočet. U zkoušky je poté hodnoceno klasifikační stupnicí ECTS (hodnoceno písmeny A - F, viz tabulka níže, která vychází ze Studijního a zkušebního řádu UHK).

ECTS klasifikace slovní a číselná klasifikace
A výborně (1)
B velmi dobře (1,5)
C dobře (2) 
D uspokojivě (2,5)
E dostatečně (3)
F nevyhovující (4)


K sylabu předmětu se můžete dostat ve STAGU přes záložku prohlížení - Předměty, nebo v záložce Moje studium - Grafický předzápis a po kliknutí na předmět ve tvém studijním plánu se zobrazí informace se sylabem.

 

Jako další zde najdeš, co se bude probírat jednotlivé týdny v semestru (názvy kapitol). Úplně dole na stránce je vždy uvedena povinná a doporučená literatura, které je k danému předmětu určena, případně síťová cesta k pomocným materiálům. Většinou N:\Ukázky\Jméno učitele.

Sdílení

BL_-_cerne_pismo.jpg