Zápis do indexu

Jak vyplnit svůj index?

Klasický papírový index již není na FIM povinný. I přesto je možnost si ho vzít a používat ho jako doklad při případných reklamacích se zápisem výsledků zápočtů a zkoušek do  STAGu.

Zde ti přinášíme krátký a stručný návod, jak korektně vyplnit index.

 1. Fotografie (průkazové foto)
 2. Podpis
 3. Rodné číslo
 4. Název školy (vyplnit - Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu)
 5. Jméno a příjmení studenta (např. Karel Novák)
 6. Narozen/narozena (datum narození - např. 20. 4. 1990)
 7. V (město narození – např. v Hradci Králové)
 8. Okres
 9. Kraj
 10. Státní občanství (ČR/české)
 11. Je zapsán/zapsána jako student/studentka (vyplnit - FIM)
 12. Ve studijním programu (vyplnit obor - např. Informační management Im3)
 13. V (vyplnit - Hradci Králové)
 14. dne (datum vyplnění indexu)

index

 1. Jméno a příjmení studenta (např. Karel Novák)
 2. Akademický rok (např. 2016/2017)
 3. Studijní obor (zkratka – např. Im3)
 4. Ročník (např. 1.)
 5. Zkratka předmětu ( např. PSY1)
 6. Celý název předmětu (např. Psychologie 1)
 7. Počet kreditů za předmět (pokud je předmět zapsán v zimním semestru)
 8. Počet kreditů za předmět (pokud je předmět zapsán v letním semestru)
 9. Pokud má předmět zápočet i zkoušku (do kolonky př. Napíšeme Z , do kolonky cv. Napíšeme Zk– pokud je předmět zapsán v zimním semestru)
  Z -(zkratka pro „zápočet“)
  Zk- ( zkratka pro „zkoušku“)
 10. Pokud má předmět zkoušku i zápočet (do kolonky př. Napíšeme Z , do kolonky cv. Napíšeme Zk - pokud je předmět zapsán v letním semestru)
 11. Zde vyučující zapisují zápočty a zkoušky (Nic se nevyplňuje!)

Co dělat, pokud ztratíš index?

Ztráta indexu je nepříjemná záležitost, ale i to se může někdy někomu stát. A co v takovém případě dělat?

 1. Dojít na studijní oddělení
 2. Podat žádost o vystavení nového indexu (formulář naleznete u studijního oddělení)
  Odkaz na elektronickou verzi formuláře --> ŽÁDOST - Obecný formulář pro žádost
 3. Vyplnit nový obdržený index (stejně jako ten původní - viz jak vyplnit index)
  (veškeré předměty, které má student ve STAGu se musí shodovat s tím, co má napsané v indexu)
 4. Nechat si potvrdit předměty (není nutné vzhledem k nepovinnosti indexu)
  (pokud student chodí do prvního ročníku, tak si musí SÁM oběhat vyučující pro potvrzení předmětů)
  (pokud student chodí do 2 a výše – potvrzení předmětů zařizuje studijní oddělení)

Sdílení

8.jpg