Erasmus

Erasmus je název pro program, který umožňuje vysokoškolským studentům vyrazit do zahraničí na studijní pobyt nebo pracovní stáž. Zapojeny jsou nejen země Evropské unie. Program podporuje vysokoškolskou spolupráci, vzájemné vztahy a cestování studentů po Evropě.

V čem spočívá tento program?

Hlavním cílem u studijního pobytu je studium na zahraniční škole, nejlépe s podobným zaměřením.

Studenti se přímo účastní výuky a skládají zápočet nebo zkoušku podobně jako na naší univerzitě.

Pracovní stáž probíhá v zahraniční firmě nebo instituci dle výběru studenta. Jedná se o práci na plný úvazek, která souvisí se studentovým oborem na UHK.

Kromě samotného studia nebo pracovních zkušeností je Erasmus výhodný zejména pro zdokonalování jazyka, poznání nové země a její kultury, celkové osamostatnění se, a mnoho dalších neocenitelných znalostí a zkušeností. Program také může zvýšit šance při hledání budoucího zaměstnání a uplatnění na trhu práce jak v České republice, tak v zahraničí. Studenti navíc poznají odlišný styl výuky, nové přátele a získají nezapomenutelné zážitky.

Studijní pobyt může mít různé délky trvání od 3 měsíců (jeden semestr) až po celý rok, pracovní stáž má minimální délku 2 měsíce, maximálně rok.

Rozdíl mezi ERASMUS a ERASMUS+

autor: František HašekV roce 2014 se Erasmus rozšířil o řadu programů a přejmenoval se na Erasmus+.
Dříve byla možnost vycestovat pouze jednou na maximální dobu 12 měsíců.

S programem Erasmus plus můžete vycestovat vícekrát až na celkově 12 měsíců, jednotlivé pobyty se sčítají.

Erasmus na FIM

Fakulta informatiky a managementu také nabízí tento program svým studentům, a to již od akademického roku 1998/1999. V současnosti spolupracujeme s 66 vysokými školami a tento počet stále narůstá, stejně jako počet poskytovaných stipendií. Stále hledáme nové partnerské univerzity v destinacích, které prozatím nejsou nabízené.

Kterých zemí se program týká?

  • členské státy EU – Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Chorvatsko
  • země EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
  • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Erasmus a stipendium

Evropská unie poskytuje grant studentům z programu Erasmus+ ve formě stipendia. Tato částka slouží jako příspěvek na pokrytí nákladů spojených s ubytováním, stravou, dopravou apod. po celou dobu pobytu v zahraničí. Výše stipendia je závislá na délce pobytu a destinaci.

Tabulka uvádí částky platné pro studijní pobyty, u Erasmus pracovních stáží jsou stipendia ještě o 150 EUR/měs. vyšší.https://edu.uhk.cz/mobility/souteze/erasmus/

Podmínky pro výjezd

Student musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studia.

U studijních pobytů platí, že účastník musí být v době výjezdu studentem min. druhého ročníku bakalářského studia.

Soutěž o stipendia na studijní pobyty probíhá dvakrát ročně a výběr studentů je proveden na úvodní schůzce na základě indexu, který odráží počet kreditů získaných v jednotlivých letech studia na FIM UHK a průměrný prospěch.

Na pracovní stáže se mohou studenti hlásit průběžně po celý rok, a to i bakaláři-prváci.

Webové stránky zahraničních výjezdů na FIM

Naše fakulta má vytvořené stránky s informacemi o Erasmu a dalších programech, které umožňují studium/práci v zahraničí. Na webu mobilit FIM UHK najdete seznam univerzit, se kterými spolupracujeme, prezentace účastníků, další informace a rovněž je možné se elektronicky přihlásit do aktuálních soutěží o stipendia na zahraniční pobyty https://edu.uhk.cz/mobility/souteze/erasmus/