Praxe v oboru management cestovního ruchu

Všichni studenti oboru MCR musí splnit minimálně povinných 40 dní praxí. Praxe se plní u organizací, které působí v oblasti cestovního ruchu.

Rozdělení praxí

 • Praxe řízené – student má povinnost pracovat minimálně 20 dní praxí v organizacích, které přímo spolupracují s univerzitou (seznam těchto organizací  zde)
 • Praxe neřízené – student má možnost domluvit si maximálně 20 dní praxe u jiné organizace podnikající v cestovním ruchu (doporučuji konzultaci volby organizace)
 • Praxe zahraniční – student může splnit část nebo celých 40 dní u zahraniční organizace, která podniká v cestovním ruchu. Pracovní pozice studenta musí odpovídat studovanému oboru. Student má povinnost konzultace této stáže před odjezdem do zahraničí, pokud tak neučiní, praxe mu nebude uznána.
 • Krátkodobé akce organizované UHK -  jedná se letní školy, konference apod. organizované naší univerzitou. Za tuto praxi student získává počet dní dle odpracovaných hodin (8 hodin = 1 den).
Student si praxi sjednává sám osobně s poskytovatelem praxe. Jako dokument o pracovně právním vztahu s organizací slouží „Protokol o přijetí studenta“, který student odevzdává koordinátorovi praxí PŘED započetím praxe (možno zaslat emailem).

Před praxí

Než student začne vykonávat praxe musí mít splněný minimálně jeden z přípravných kurzů. Tyto kurzy jsou na Olivě (Blackboard) pod názvem CESKLAPES.

Pro splnění kurzu musí student absolvovat test. Kurzy jsou rozdělené do šesti kategorií, podle oblasti ve které by následně student chtěl plnit svou praxi.

Rozdělení kurzů:

 • Management, technika a administrativa cestovní kanceláře
 • Rezervační systémy v práci cestovních kanceláří a cestovních agentur
 • Webové aplikace v práci cestovních kanceláří a cestovních agentur
 • GDS v praxi cestovních kanceláří, cestovních agentur a dalších subjektů
 • Využití GIS v plánování CR, aplikaci konceptu únosné kapacity a optimalizaci vedení stezek a tras
 • Interpretace krajiny vybraných území s přírodním a socio-kulturním potenciálem – praktické ukázky v terénu České Švýcarsko a Železné hory

Po praxi

Po praxi je povinnost odevzdat zprávu z praxe/stáže, potvrzení o absolvování praxe/stáže a hodnocení studenta. Tyto výstupy se odevzdávají osobně v tištěné podobě v konzultačních hodinách.  Zápočty uděluje Mgr. Pavlína Chaloupská Ph.D. a zapisuje je zápočtovém týdnu a na konci zkouškového období příslušného semestru.

Finanční prostředky

Za praxi nedostanete zaplaceno, ale získáte nové zkušenosti, které se vám mohou hodit v pozdějším zaměstnání v oboru. Bohužel student nemá nárok na uhrazení stravného a nákladů na ubytování. Většina organizací pomáhá studentům se zajištěním ubytování, ale není to jejich povinností.

Další informace a seznam poskytovatelů praxí, kteří spolupracují s univerzitou najdete na stránkách naší fakulty (zde).

Zahraniční pracovní stáž

Absolvování praxí v zahraničí spolu nese podobné výhody jako Erasmus. Zlepšíte si své jazykové dovednosti, poznáte jinou zemi a kulturu a můžete trávit například prázdniny u moře. Taková stáž se navíc bude lépe vyjímat v životopise a může zvýšit šance při hledání práce. Student, který vyjíždí na zahraniční pracovní stáž musí být zapsaný v akreditovaném studijním programu naší univerzity.

Mohou se účastnit i studenti prvních ročníků.

Praxe musí mít minimální délku 2 měsíce a může mít maximální délku až 12 měsíců za dobu celého studia. Jedná se o plný pracovní úvazek a student dostane stipendium od školy, jehož výše se mění podle země. Organizace, ve které bude student praxe plnit musí být v Evropské Unii.

Co zařídit před odjezdem

 1. Pracovní plán (Learning Agreement for Traineeship)

  Studenti předkládají s přihláškou do programu. Musí být podepsaný studentem, přijímajícím podnikem a vysílající institucí.

 2. Cestovní pojištění na celou dobu pobytu v zahraničí

  Musí být v souladu se směrnicí kvestora č. 2/2013.

 3. Jazykový test v Online Linguistic Support (OLS)

  Hodnocení povinné pro všechny studenty, výsledek je zanesen do Learning Agreement. Možnost online jazykového kurzu zdarma.

 4. Uzavření účastnické smlouvy

  Smlouva mezi studentem a vysílající institucí, na základě které student obdrží stipendium.

V kterých zemích je možné absolvovat pracovní stáž?

 • členské státy EU – Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Chorvatsko
 • země EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedoniehttps://edu.uhk.cz/mobility

Co odevzdat po návratu

 • Potvrzení o délce praxe v zahraničí (Confirmation of Erasmus Placement Period)

  V tomto dokumentu musí být popsány výsledky pracovní stáže. Data uvedená v tomto formuláři musí souhlasit s daty v účastnické smlouvě.

 • Jazykový test v Online Linguistic Support (OLS)

  Výstupní online jazykový test na konci pobytu.

 • Závěrečné zprávy z pracovní stáže

  Vyplnění zprávy v databázi na http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/ a druhou zprávu v systému Mobility Tool+.

Neboj se cestováníhttps://brunch.co.kr/@yeonsilyoo/56

Více informací a podrobnou nabídku pracovních míst v zahraničí najdete na stránkách: https://edu.uhk.cz/mobility/souteze/program-erasmus-2/