Výzva ke kontaktování

Chcete se stát spolutvůrci Telegrafu? Napište nám! Podělte se s ostatními čtenáři o své zážitky či zamyšlení nad aktuálními problémy. Uvítáme i tipy na akce, které souvisí s FIMkou a o kterých bychom měli vědět. Těšíme se na vaše příspěvky.

Redakce si vyhrazuje právo na případnou změnu příspěvku (po konzultaci s autorem).

E-mail: vera.palanova@uhk.cz
Telefon: +420 493 332 217

Adresa pro písemný styk:
FIM UHK
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové