Monthly Archives: Červen 2017

Mladí programátoři se utkali na FIM UHK

Ve dnech 23. až 25. června 2017 se do Hradce Králové sjelo bezmála 90 mladých programátorů, aby změřili své síly v ústředním kole 31. ročníku soutěže v programování. Zázemí jim ve svých moderních počítačových učebnách poskytla…

Výhru bych procestoval, říká Robinson David

Ze čtyř tisíc přihlášených vybrali osmnáct Čechů. Jedním z nich byl i Mgr. David Chaloupský, Ph.D., člen Katedry rekreologie a cestovného ruchu Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Spolu s ostatními ho čekal boj o přežití…

Mladí programátoři poměří síly na FIMce

Letošní 31. ročník Soutěže v programování, kterou garantuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)  a organizačně zajišťuje oddělení Talentcentrum se i letos koná ve spolupráci s Fakultou Informatiky a managementu. Soutěž je určena žákům základních a středních škol a…