Z doktora docentem – Pavel Čech je novou posilou Katedry informačních technologií

Na konci června předstoupil Pavel Čech před Vědeckou radu FIM UHK, kde úspěšně obhájil svoji habilitační práci. S účinností od 1. 8. 2020, kdy mu rektor Kamil Kuča předal jmenovací dekret, se stal docentem v oboru Systémového…