Rozhlédni se, reaguj, rozmýšlej…

Většina kurzů končívá přáním lektora, aby účastníci měli dostatek příležitostí ve své další praxi aplikovat vše, co se v daném kurzu naučili. Co když ale lektor končí svůj kurz slovy: „ Přeji vám, abyste své znalosti a…