Přednášky členů Katedry aplikované lingvistiky na mezinárodních konferencích proběhly i letos

Členové Katedry aplikované lingvistiky jsou tradičně zváni přednést plenární přednášku v rámci mezinárodních konferencí či osobně požádáni uspořádat zvanou přednášku pro zahraniční univerzitu či instituci. V letošním roce byly osloveny dvě členky katedry, a to doktorka…