V úterý 23. února 2016 se na Fakultě informatiky a managementu, Univerzity Hradec Králové uskutečnil již osmý ročník veletrhu pracovních příležitostí HIT kariéra.

hit66Veletrh probíhal v době od 8 do 15 hodin v učebnách a dalších prostorách Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, Hradecká ul. 1249.

Vlastní veletrh doplnila prezentace studentských projektů TRIANGL – Praxe * Student * Podnikání, jejímž cílem je podpořit další formy spolupráce studentů, firem a univerzity, a slavnostní zakončení tvořilo již tradiční setkání zástupců fakulty s partnerskými společnostmi Modrá fakulta – Váš partner i vletošním roce doplněné o jednání Rady pro spolupráci spraxí. V rámci setkání, kterého se zúčastnilo více než pětadvacet zástupců firem, byly diskutovány možnosti vzájemné spolupráce a její oboustranné přínosy.

Veletrhu se účastnilo 25 společností:

ATEKO, a.s.
Czech-us, v.o.s
CzechInvest
Česká pojišťovna, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
ComGate, a.s.
DERS, s.r.o.
eBRÁNA, s.r.o.
Eurocentrum Hradec Králové
FG Forest, a.s.
FOXCONN CZ, s.r.o.
GMC Software Technology, s.r.o.
Grafton Recruitment, s.r.o.
IBM Česká republika, s.r.o.
Inteliments
Měřičský ústav Litoměřice
MGM Technology Partners, s.r.o.
MIKROELEKTRONIKA, s.r. o
MICRORISC, s.r.o.
MoroSystems, s.r.o
OMT Group, s.r.o.
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Technologické centrum Hradec Králové, o.p.s.
UNICORN, a.s.
VERA, s.r.o.
Jednotliví účastníci měli možnost oslovit studenty formou odborné přednášky, prezentačního stánku nebo informačního posteru.

Studenti tak kromě návštěvy zajímavých prezentací měli příležitost probrat se zástupci jednotlivých společností témata, jejichž zpracování zadali ve formě zadání závěrečných prací či výběrových projektů, či možnost budoucího pracovního uplatnění.

Celkem v rámci veletrhu zaznělo patnáct zajímavých přednášek:

8:15 9:45 J1 Industry 4.0 FOXCONN CZ, s.r.o.
9:00 9:45 J12 Quo vadis, teambuilding? OMT group, s.r.o.
9:00 9:45 AULA IQRF MICRORISC, s.r.o.
9:15 9:45 J3 DevOps (Development Operations) IBM Česká republika, s.r.o.
9:55 11:25 J1 Client-Side Web Development: Průlet moderními technologiemi
Java + Spring: praktický vývoj enterprise aplikací
Česká pojišťovna, a.s.
9:55 10:40 AULA Pojď se bavit praxí a vytučni si peněženku! DERS, s.r.o.
10:45 11:30 J12 Jak získat IT zkušenosti v zahraničí Eurocentrum Hradec Králové
10:45 11:30 AULA Jak se prezentovat na sociálních sítích Grafton Recruitment, s.r.o.
11:35 13:00 J1 Unicorn Systems aneb Tak se dělá software v Hradci Králové UNICORN, a.s.
11:35 12:20 J8 Měřičský ústav Litoměřice – možnosti práce v prestižní státní organizaci Měřičský ústav Litoměřice
11:35 12:20 J6 Představení společnosti ATEKO a nabídka pro studenty FIM UHK ATEKO, a.s.
12:15 13:00 AULA Jak žije Operations České Spořitelny –
Co znamená být bezpapírovou bankou?
Česká spořitelna, a. s.
12:25 13:05 A4 IoT podle Inteliments Inteliments
14:05 14:50 J6  Jak rozvíjet startup Technologické centrum
Hradec Králové, o.p.s.
14:05 14:50 J1 Audit IT a souvisejíci služby v PwC PricewaterhouseCoopers
Česká republika, s.r.o.

V rámci letošní HIT kariéry se konala i prezentace studentských projektů TRIANGL – Praxe * Student * Podnikání, jejímž cílem bylo podpořit další formy spolupráce studentů, firem a fakulty. V čase 14:00 do 14:30 proběhly vučebně J3 moderované prezentace studentských projektů následované diskuzemi.

Z výsledku evaluačních dotazníků je možné zjistit zajímavé informace:

graf1a

Studenti na přednáškách vyplnili a odevzdali celkem 122 dotazníků. Téměř tři čtvrtiny respondentů (70 %) tvořili studenti informatických oborů fakulty (Aplikovaná informatika a Informační management).

graf2a

Více než polovina respondentů (51 %) studuje v 1. ročníku, téměř třetina (30 %) ve 2. a 4 % ve 4. ročníku – pro tyto studenty byly velmi zajímavé informace o nabízených tématech praktických projektů a závěrečných prací, 14 % účastníků studuje v posledním ročníku svého studia (v případě bakalářských studijních oborů 3. ročník).

graf3a

Téměř 90 % respondentů zaujala možnost pracovat u některé z prezentovaných firem. Vpřípadě nezájmu studenti nejčastěji uváděli, že již zaměstnání mají.

graf4a

Studenti mají nejvíce zájem o manažerské pozice a zaměstnání jako programátoři.

graf5a

Naprostá většina respondentů byla spokojena s kvalitou prezentací (92 %) i organizačním zajištěním veletrhu (91 %).

graf6a

Pokud studenti měli určité výhrady, týkaly většinou časového harmonogramu (překrývání více přednášek, překrývání s výukou, atd..). Studenti by i uvítali stručný popis přednášek, protože názvy mohou být zavádějící.

graf7a

Studenti se o veletrhu nejčastěji dozvěděli z novinek na univerzitním webu (56 %) plakátu (55 %), který byl v období 14 dnů před veletrhem vyvěšen v prostorách fakulty, facebooku (33 %). Jen 16 % účastníků veletrhu oslovily hostesky, které v průběhu dvou dnů předcházejících veletrhu distribuovaly v prostorách fakulty informační letáčky, 14 % studentů získalo informaci o akci od vyučujících nebo kamarádů a pouze 9 % studentů oslovila prezentace na informačních obrazovkách v prostorách fakulty.

graf8a

O skutečnosti, že studenti byli s veletrhem spokojeni, svědčí skutečnost, že by účast na veletrhu zpravidla doporučili svým přátelům.

Petra Poulová
proděkanka pro rozvoj a zahraniční styky