Návštěva z Norwich University

V rámci programu Academic Interactions, který je realizován mezi FIM UHK a Norwich University, USA měli studenti FIM UHK příležitost účastnit se série přednášek na téma Macroeconomics in general and within the context of European Union.…

TOP 10 studentů FIMky oceněno

Příjemné odpolední setkání s firmou Quadient zažilo 10 studentů oborů Aplikovaná informatika a Informační management, kteří dosáhli v minulém období nejlepšího prospěchu. Akce se konala ve středu 14.března za účasti zástupců firmy Quadient, děkana fakulty profesora…

Pryč s PETkami!

Od října letošního roku si mohou studenti a zaměstnanci Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové dopřát zdarma osvěžení čerstvou pitnou mikrofiltrovanou vodou přímo na fakultě. Přístroj Filtermac, který upravuje vodu z vodovodu právě ve chvíli,…

Konference eLearning 2017 již po osmnácté

Již po osmnácté se začátkem listopadu setkali na půdě Univerzity Hradec Králové odborníci zabývající se možnostmi využití digitálního vzdělávání. Konference eLearning 2017, pořádaná ve spolupráci se zájmovým sdružením EUNIS-CZ (European University Information Systems), tak opět…

1 2 3