Ve čtvrtek 23.3. 2017 se v aule OSV v rámci přednášek odborníků z paxe konalo setkání s externí expertkou z Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze doc. Ing. Mgr. Irenou Žantovskou, Ph.D.

Přednáška ukázala posluchačům různé současné rysy, trendy a metody, jimiž média usměrňují náš pohled na svět, společnost, politické děje. Média – do jisté míry – dokážou evokovat naše představy, ovlivňovat naše postoje, formovat naše zájmy a i ve sféře ryze komerční uměle vytvářet určitý typ poptávky po „zboží či myšlenkách“.

Přednáška se věnovala aktuálním podobám mediální komunikace na konkrétních ukázkách z mediální praxe.

Marek Franěk
katedra managementu FIM UHK