Jubilejním dvacátým rokem jsme studenty prvních ročníků FIM UHK přivítali úvodní přednáškou Vítejte na FIM UHK. Konala se poslední srpnový den v univerzitní aule za účasti 350 studentů.

Prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., děkan fakulty přednesl úvodní zdravici a vysvětlil, jaké jsou možnosti studia v zahraničí. S organizací studia seznámili posluchače další představitelé fakulty – doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti, Ing. Lenka Košťálová, vedoucí studijního oddělení, Ing. Iveta Izáková, odborná referentka studijního oddělení a Mgr. Jaroslav Kacetl, Ph.D., předseda Akademického senátu FIM UHK.

V zajímavé prezentaci přiblížil Bc. Jan Nedbal svůj studijní pobyt na Taiwanu. Garantem a moderátorkou přednášky byla PhDr. Věra Strnadová, Ph.D. Představila portál První kroky na FIM, ve kterém studenti prvních ročníků naleznou všechny důležité informace o studiu na vysoké škole (STAG, kulturní a sportovní vyžití, ubytování, stravování, orientace a doprava v Hradci Králové aj.). Na akademickou část  navázala část studentská v posluchárně J1, na které se podíleli Ing. Denisa Andrlová, Bc. Václav Kňourek, Bc. Jan Nedbal a Dominik Horníček. Na závěr měli studenti možnost zúčastnit se komentované prohlídky v budově FIM.

„Budeme rádi, když úvodní přednáška a portál První kroky na FIM přispějí k tomu, že se studenti rychle orientují v prostředí naší vysoké školy, že zvládnou počáteční nejistotu a že jejich studium bude úspěšné“, říká dr. Strnadová.

-vs-