Ve dnech 20. – 22. září 2016 se v prostorách Univerzity Hradec Králové (UHK)  konala mezinárodní konference  ADIBUM 2016 (The  Advancement on Informatics, Business  and Management International Conference)  a souběžně mezinárodní konference ARONCAS 2016 (Advanced Research on Circuits and Systems).

Byla to příležitost pro setkání vědeckých odborníků zejména z oblasti informačních technologií, obchodu a managementu. Program byl tematicky rozdělen do 15 sekcí, např. Power Generation, Transmission and Distribution Electrical Power Systems, Communication Systems and Signal Processing, Business and Management aj.

konfer5Slavnostního zahájení v Aule Objektu společné výuky UHK v areálu Na Soutoku se  účastnila i malajské delegace, jejímž členem byl host velice výjimečný – pan YB Datuk Dr. Abu Bakar B. Mohamad Diah, náměstek ministra pro vědu, technologie a inovace.

V roli hlavních řečníků se představili profesor Radosław Piotr Katarzyniak z Wroclaw University of Science and Technology, Poland s příspěvkem „Cognitive-oriented approach to linguistic summaries production in ambient intelligence and smart environments“ a profesor Ali Selamat z Universiti Teknologi Malaysia s příspěvkem „Internet Phishing Website Detection Using Hybrid Features“.

Program pak pokračoval prezentacemi příspěvků autorů nejen z Česka, ale například i Malajsie, Ruska, Indie, Indonésie, USA, Saudské Arábie, či  Jižní Afriky. Cenu za nejlepší příspěvek konference si odnesli v rámci slavnostního setkání účastníků konference na zámku Karlova Koruna Ing. Vojtěch Tuček a doc. Petra Marešová za článek „Social Media Management Tools – a Study in the Banking Sector of the Czech Republic“ a zahraniční příspěvek s názvem „Geo-fencing based Auto-Silent Mode Application“ autora Mohd Shahril Izuan Mohd Zin.

„Jedinečnost těchto konferencí je i v tom, že se konají jako první konference pořádající malajské organizace MALTESAS v Evropě. Program konference poskytne prostor pro dialog o vědeckovýzkumné spolupráci mezi malajskými a českými univerzitami, kdy za malajskou stranu se kromě jiných zúčastnil i 1. náměstek ministra pro vědu a výzkum Malajsie Abu Bakar Mohamad Diah,“ říká předseda konference docent Krejcar, proděkan Fakulty informatiky a managementu UHK, a dodává: „Konference se konaly v prostorách hradecké univerzity právě proto, že zde probíhá dlouhodobá úspěšná spolupráce mezi naší univerzitou  a malajskou univerzitou zastupovanou profesorem Ali Selamatem.“

Konferenci pořádala MALTESAS (Malaysia Technical Scientist Association) a UTM University Teknologi Malaysia spolu s Univerzitou Hradec Králové.