Akademický kulatý stůl na téma „Hlavní role ČNB – měnová politika a finanční stabilita“ se vydařil.

Příležitost k diskuzi s odborníky měli studenti a akademičtí pracovníci na již v pořadí druhém Akademickém kulatém stole na téma „Hlavní role ČNB – měnová politika a finanční stabilita“.

Na pobočce ČNB v Hradci Králové 28. 11. 2017 bylo zajímavé po úvodní přednášce diskutovat se jedním ze sedmi členů bankovní rady ČNB Vojtěchem Bendou a Markétou Dvořákovou Fišerovou z odboru komunikace centrální banky a ředitelem pobočky Václavem Albrechtem.

Na setkání umožňující sdílení odborných a osobních pohledů na téma měnové politiky a finanční stability přijali pozvání zájemci z řad studentů bakalářského, magisterského a doktorandského studia Univerzity Hradec Králové, Fakulty informatiky a managementu a Univerzity Pardubice, Fakulty ekonomicko-správní.

Kulatý stůl se podařil a živá diskuze, ve které všichni pokračovali v neformální atmosféře při malém občerstvení, přinesla mnoho dalších zodpovězených otázek.

Jaroslava Dittrichová
Katedra ekonomie