Rektor Univerzity Hradec Králové při příležitosti státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii na návrh fakult ocenil deset studentů a studentek za jejich vynikající výkony v oblasti studia, vědy a výzkumu, umění a za další mimořádnou práci ve prospěch univerzity.

Za Fakultu informatiky a managementu byli oceněni dva studenti, a to Michaela Chotovinská a Bc. Václav Kňourek.

Michela Chotovinská je studentkou bakalářského studia oboru Management cestovního ruchu. Dosahuje vynikajících studijních výsledků. K dobrému jménu Univerzity Hrabec Králové přispívá především v oblasti rozvoje mezinárodní spolupráce.

Michela se významně se podílí na různorodých aktivitách fakulty, jako jsou například dny otevřených dveří, organizace letních škol pro více než padesátku účastníků z Tchaj-wanu a Hong-Kongu, prezentace na vzdělávacích veletrzích. V letech 2016 a 2017  profesionálně reprezentovala Fakultu informatiky a managementu, a zejména její Katedru rekreologie a cestovního ruchu, na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu GO a Holiday World.

Ke svému ocenění říká: „Oznámení o ocenění pro mě byla skvělá, ale velmi nečekaná zpráva. Minulý rok, když jsem byla v roli “hostesky” právě při oceňování studentů na společenském večeru UHK,  sama jsem si kladla otázku, co bych asi musela udělat, abych mezi oceněnými studenty mohla sama stát. Moje činnosti spojené se školními aktivitami však nikdy nebyly cílené na dosažení tohoto ocenění. Dělala jsem pouze to, co mě bavilo.  Tím více mě potěšilo, že si toho fakulta všimla a byl vznesen návrh vedení univerzity. Tohoto čestného uznání si opravdu velmi vážím a mám z něj velkou radost. Je to pro mě známka toho, že to, co dělám, dělám dobře. Největší dík patří všem zaměstnancům univerzity, kteří mi na mé cestě na slavnostní večerní podium jakkoli pomohli, protože podněcovat zájem u studentů a podporovat je v jejich zájmech je to nejdůležitější, co pro ně mohou dělat. A toho já si na Univerzitě Hradec Králové cením nejvíc.“

Bc. Václav Kňourek je studentem magisterského navazujícího studia oboru Informační management. K dobrému jménu Univerzity Hrabec Králové přispívá především v oblasti rozvoje vztahů s veřejností, zejména pak při propagaci univerzity mezi středoškolskými studenty.

Mimo to je dlouhodobým a vůdčím členem týmu První kroky na FIM, jehož cílem je usnadnit nástup a počáteční období studia novým studentů fakulty. Významně se podílí se na propagačních aktivitách, jako jsou Dny otevřených dveří, besedy se studenty středních škol, účast na veletrhu Gaudeamus, na festivalech Nábřeží vysokých škol, Majáles apod.

Václav Kňourek je autorem několika propagačních klipů a dalších audiovizuálních prezentací fakulty. Je známý též v oblasti elektronické hudby jako DJ. Koopix.

-red-

Zdroj: Z vystoupení prorektora Václava Janečka. Kráceno.