V úterý 4. 4. 2017 se na půdě Univerzity Hradec Králové konal pod záštitou Fakulty informatiky a managementu první Trainees meetUP na téma Internet věcí v praxi s podtitulem Mezinárodní společnost vs. malá firma.

Internet věcí, neboli IoT (Internet of Things), v současnosti velmi aktuální téma. Proto byli pozváni přední odborníci z různých firem, aby diskutovali o tom, jak IoT ovlivňuje chod jejich společnosti a co budou v nejbližší době aplikovat uvnitř firmy.

V úvodním slovu děkan FIM prof. Josef Hynek vyzdvihl atraktivitu a aktuálnost tématu IoT, varoval však i před určitou mírou zneužitelnosti IoT ke sběru osobních dat a ke sledování chování a pohybu osob. Následovala přednáška Ing. Pavla Kříže na téma Výzkum indoor lokalizace. Uživatelé softwarů sledujících aktuální geografickou polohu, nebo různých elektronických map, by totiž rádi využívali stejně kvalitní informace o své poloze jak venku pod širým nebem, tak uvnitř budov, kde je ovšem signál ze satelitů stíněn, nebo dokonce úplně utlumen.  Pavel se zamýšlel hlavně nad tím, jakými způsoby monitorovat polohu chytrých zařízení v budovách pomocí Wi-Fi kombinovaného s Bluetooth technologií.

Dalším řečníkem byl Ing. Jan Kočí ze společnosti ŠKODA AUTO a. s.. Jeho tématem byl INDUSTRY 4.0. V jeho prezentaci se pokoušel posluchačům přiblížit rozdíl mezi IoT a IIoT, tedy Industrial Internet of Things. Krátce zmínil i práci s rozšířenou realitou, tedy reálným obraz světa doplněným počítačem vytvořenými objekty.

Následovala přednáška Ing. Radka Růžičky, který prezentoval řešení společnosti Nux s.r.o.. Projekt Taxifleet je ucelená platforma pro provoz taxislužby. V každém voze taxislužby je instalována víceúčelová sledovací jednotka PES (mimochodem: vidíte, že pan děkan měl ve svém úvodním slově s tím sledováním pravdu ;)) která monitoruje provoz vozu. Kontrola je natolik podrobná, že dispečink nejen přesně ví, kudy vozidlo v reálném čase jede a jestli zvolilo nejefektivnější trasu z místa A do místa B, ale dokonce má informaci o tom, jestli zrovna veze či neveze klienta – o to se stará čidlo zatížení sedačky. Všechny informace jsou pak centrálně schraňovány v databázi ve dvou geograficky oddělených datacentrech z důvodu bezpečnosti a vysoké dostupnosti dat.

Celý blok přednášek ukončil Alexandar Mackov z Amazonu, kde pracuje ve funkci Operations Managera. Jeho řeč na téma Amazon technologies se točila například okolo doručování zásilek pomocí dronů. Jako bonus byla předvedena živá ukázka hlasového ovládání elektronického asistenta Alexa.

Jiří Červený
Institut moderních informačních technologií FIM UHK