Ve spolupráci s Reactive Conference a Unicorn a.s. se konala 29. 3. 2017 na FIM UHK přednáška o technologii React.

React je moderní knihovna funkcí používající programovací jazyk JavaScript, který se využívá na webových stránkách. Robert Prosenc nás seznámil s React Native, který se využívá pro vývoj Android a iOS mobilních aplikací právě s využitím JavaScriptu. Tato technologie funguje na principu „napiš jednou, spusť kdekoliv“. Robert ukázal použití Reactu Native na obecných ukázkách a postupně přešel až k aplikacím, se kterými se sám setkal a na kterých pracoval.

Na vznesené dotazy reagoval přednášející bez problémů a když si nemohl vzpomenout na slovo v jednom jazyce, použil slovo z jiného – postupně odpovídal v češtině, slovenštině, angličtině a za odpovědi v němčině se se smíchem omlouval.

Michal Macinka
Institut moderních informačních technologií FIM