Jako v předešlých osmi letech v řadě, tak i letos děkan Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK) Josef Hynek nevynechal a 1. září navštívil malotřídní školu.

Jeho cesta tentokrát vedla do Základní školy Zámrsk. Malotřídní škola, která se nachází v okrese Ústí nad Orlicí, disponuje pěti ročníky ve dvou třídách.  Svoji docházku tam zahájili 3 žáci, kterým pan děkan na začátku jejich nové životní etapy popřál mnoho úspěchů a síly a předal jim drobné dárky. Poté spolu s ředitelkou Kateřinou Brandovou, absolventkou UHK, a paní starostkou Zuzanou Tvrzníkovou absolvoval prohlídku školy, kde se ještě dokončuje úplně nová polytechnická učebna.

„Říká se, že když jdou děti do školy, tak počasí pláče, což se dnes v Zámrsku naplnilo vrchovatou měrou a lilo jako z konve. Ale rodiče, žáci i paní učitelky byli plni elánu a optimismu. Všichni doufají, že letošní školní rok proběhne normálně, a i když jeden z prvňáčků říkal, že se do školy moc netěšil, při přebírání školníčku už vypadal hrdě a spokojeně,“ hodnotí svoji návštěvu školy děkan FIM UHK Josef Hynek.

V minulosti profesor Hynek zpestřil začátek školního roku žákům několika malotřídních škol v okolí. Mnoho zdaru popřál například prvňáčkům v Orlickém Záhoří, Jamném, Vidlaté Seči nebo Suchém dole. Zástupci jmenovaných škol a jejich žáci pak přijali pozvání k návštěvě Univerzity Hradec Králové, kde je čekal kromě prohlídky kampusu Na Soutoku také bohatý doprovodný program.    -zd-