„První kroky FIM a hned všechno vím“ bylo mottem přednášky Vítejte na FIM 2020.

Dne 27. srpna 2020 se konal již 23. ročník přednášky „Vítejte na FIM“.  Akce se zúčastnili jak studenti ve dvou posluchárnách, tak studenti u domácích počítačů. Nejdříve vystoupili hlavní představitelé fakulty –  děkan prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D., vedoucí studijního oddělení Ing. Lenka Košťálová a předseda Akademického senátu FIM UHK Mgr. Jaroslav Kacetl, Ph.D. V diskuzi byly zodpovězeny všechny dotazy z řad nově nastupujících studentů.

Přednáška byla připravena za spolupráce garantky portálu „První kroky na FIM“ PhDr. Věry Strnadové, Ph.D., vedoucího tohoto portálu Bc. Dominika Horníčka a realizačního týmu studentů. „Hlavním význam přednášky vidím v tom, že usnadňuje studentům prvních ročníků vstup do prostředí vysoké školy. Studenti získají užitečné informace o studiu, tvorbě rozvrhu, informačním systému STAG a zahraničních stážích,“ hodnotí přednášku garantka portálu Věra Strnadová.