Tradice snídaní s děkanem pokračovala ve čtvrtek 5.dubna v pracovně profesora Hynka.

Sedm studentů z univerzit v Turecku, Mexiku, Řecku a Itálie využilo pozvání a přišlo debatovat o všem, co souvisí s jejich pobytem na fakultě. Studenti diskutovali o tom, jak se jim v Hradci líbí, jak jsou spokojeni s výukou na fakultě a co jim k úplné spokojenosti chybí.

Celkově studijní podmínky na FIMce chválili, považují školu za „very friendly university“. Uvítali by však posílení výuky češtiny a němčiny a lepší informovanost o akcích, které jsou pořádány fakultou či univerzitou. Ve větší míře by se také rádi setkávali se svými českými kolegy, ať už v rámci výuky nebo mimo školních aktivit. Pan děkan na závěr tohoto neformálního setkání přislíbil, že připomínky studentů určitě nezapadnou.

O tom, že se „snídaně“ vydařila po všech stránkách, dokazují slova Sary Scattu z Itálie: „The breakfast with the Dean I think was a really important event, we liked it a lot. We talk about what we think it is good in the UHK and what, in our experience, could be improved. Starting to our presentation and our experience we finished to explain what we find uncomfortable or not efficient.

The Dean was really friendly and so interesting to give at the students, foreigners and local, the best experience in the UHK.

This kind of events make the UHK a university cut out for the students, and this is the reason why this place is giving to me the best university experience and formation.

Thank you for give us the opportunity to enjoy this experience, …“

-vp-