Z kraje roku 2020 na Fakultu informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové zavítali Delfíni.

Pod názvem Delfíni se skrývá Klub nadaných dětí, který navštěvují žáci 1. až 9. tříd různých škol z Hradce Králové a okolí. Klub vznikl pod záštitou společnosti MENSA ČR v roce 2014, kde navázal na činnost KND Soviček působících od roku 2011.

Hlavní myšlenkou Klubu je zábavnou formou rozvíjet logické, kritické a technické myšlení dětí, jejich logiku, kreativitu nebo slovní zásobu, a to za pomoci rébusů, hlavolamů, logických úloh, fyzikálních pokusů a dalšího. K posílení správného myšlenkového vývoje dětí přispívají také exkurze či výlety na zajímavá místa a návštěvy institucí.

Dne 14. ledna jsme zvídavé žáky a žákyně přivítali na půdě Fakulty informatiky a managementu UHK. Delfínům byla nejprve představena fakulta v rámci krátké exkurze, kde si mohli mladí studenti prohlédnout počítačové učebny či nedávno zrekonstruované relaxační zóny a poté se přesunuli do hlavní posluchárny, kde pro ně byla připravena krátká přednáška o počítačové grafice s interaktivními ukázkami. „Jednalo se o aplikaci informatiky, programování a matematiky, kterou vyučuji na univerzitě a snažil jsem se vybrat zajímavé problémy a přednášku upravit tak, aby byla přijatelná i pro mladší žáky,“ uvádí Bruno Ježek z Katedry informatiky a kvantitativních metod. „Děti na přednášce pohotově reagovaly a některé vyloženě překvapovaly přesným vyjadřováním, měly spoustu dotazů a musím uznat, že jejich otázky nebyly zrovna jednoduché,“ dodává.

Na závěr programu žáky čekala virtuální realita, jejíž aplikace vytvořili studenti FIM. Díky těmto aplikacím si Delfíni mohli vyzkoušet interakci v 3D virtuálním prostoru. „Možnost vyzkoušet si virtuální realitu z dílny FIM “na vlastní kůži” byla pro děti atraktivní tečka exkurze. Věřím, že první návštěva Delfínů na FIM a celé UHK nebyla poslední,“ uzavřela Romana Poloprutská, vedoucí Klubu nadaných dětí Delfíni. -zd-