Dva roky uběhly od rekonstrukce relaxačních prostor na FIM UHK, ale my si myslíme, že je stále co zlepšovat. Na neustálém zkrášlování fakulty se podílí nejen zaměstnanci univerzity, ale také studenti.

FIM UHK uspořádala soutěž pro studenty s názvem FOTOFIM. Do soutěže, vyhlášené koncem roku 2019, se přihlásilo 9 studentských fotografů. V nezávislé anketě mezi studenty a zaměstnanci FIM UHK pak z celkových 41 fotografií, které byly studenty pořízeny povětšinou v rámci zahraničních výjezdů s fakultou, byly vybrány dvě vítězné fotografie.

Slavnostní vyhlášení proběhlo v úvodu akce Modrý mejdlo dne 19. 2. 2020, kde si výherci převzali své ceny.

První místo obsadil student 3. ročníku Aplikované informatiky Adam Ostruszka. Fotografii pořídil na letní škole v Hong Kongu.

Na druhém místě se umístila studentka 4. ročníku programu Ekonomika a management Tereza Vaníčková se svojí fotografií z Maolinu na Taiwanu.

Obě fotografie byly po soutěži umístěny do studijních a relaxačních prostor fakulty. -zd-