V úterý 15. března 2016 uspořádala Katedra informatiky a kvantitativních metod Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové již 4. ročník akce „Den π na FIM“.

pi1Šest desítek středoškoláků z Hradce Králové (BGBB, GJKT, PSJG) a Hořic nejprve vyslechlo přednášku docenta Pavla Pražáka s názvem „Pídění za kvadraturou kruhu“, která kromě matematické stránky problému nastínila i zajímavé souvislosti historické a filozofické.

Workshopy v počítačových učebnách pod společným názvem „Naše kružnice obrátí váš svět naruby“ připravili Mgr. Jiří Haviger, Ph.D. a Mgr. Iva Vojkůvková. V tomto ročníku byl využit volně online přístupný geometrický SW GeoGebra, takže účastníci mohou kruhovou inverzi nebo zobrazení komplexních čísel zkoumat i v pohodlí domova.

Akce se konala pod záštitou královéhradecké pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků.