Na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové se 2. a 3. února 2016 besedovalo o aktuálních ekonomických otázkách.

hed telegraf

Fakulta přivítala odborníky z České republiky, Slovenska i Polska na mezinárodní konferenci Hradecké ekonomické dny. Cílem a záměrem konference s čtrnáctiletou historií je prezentace výsledků vědeckovýzkumné činnosti v oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky, managementu, cestovního ruchu a matematických modelů v ekonomii a vytvoření pravidelné platformy pro setkávání odborníků blízkých oborů.

Setkání účastníků napomáhá navazování osobních kontaktů důležitých pro předkládání společných výzkumných projektů. Program pak dává prostor pro prezentaci i publikování mladých pedagogů. To vše splňuje i letošní ročník konference.

Z úvodního dne zaujalo vystoupení Ing. Jiřího Rusnoka, člena bankovní rady ČNB s názvem AKTUÁLNÍ OTÁZKY MĚNOVÉ POLITIKY, PŘÍPAD ČNB.

Vystoupení k otázkám měnové politiky směřovalo k tomu, že centrální banka mohla, díky srozumitelnému transmisnímu mechanismu a své předvídatelné reakční funkci, ovlivňovat očekávání trhu ohledně budoucího vývoje úrokových sazeb a sklonu výnosové křivky, hlavním nástrojem měnové politiky byly krátkodobé úrokové sazby. Aby ČNB banka odvrátila rizika prohlubování recese a nástupu deflace, k dalšímu uvolňování měnové politiky volila méně obvyklé, dosud nepoužité nástroje, tj. devizové intervence.

Druhým významným hostem byl Mgr. Jiří Štěpán z Technologického centra Hradec Králové s příspěvkem JAK ROZVÍJET STARTUP? ANEB JAK VÁM POMŮŽE TC HK.

Prof. Kamil Kuča z Univerzity Hradec Králové účastníky konference seznámil s problematikou ZALOŽENÍ A ŘÍZENÍ EXCELENTNÍHO VĚDECKÉHO PRACOVIŠTĚ.

Jak se již stalo tradicí, editor Ing. Pavel Jedlička, CSc. připravil sborník recenzovaných příspěvků, který zahrnuje celkem 183 článků, z toho 154 příspěvků v angličtině, 17 v češtině, 10 v polštině a 2 ve slovenštině. Autoři článků jsou z České republiky (122), ze Slovenska (24), z Polska (37). Z hlediska pracovišť jsou účastníci z 25 českých univerzit a institucí, z 8 slovenských a z 19 polských.

Příspěvky byly tematicky rozděleny a projednávány v sedmi sekcích:

  1. Latest issues in the financial markets
  2. Regional development macroeconomic context
  3. Business economics and management
  4. Mathematical models in economics
  5. Modern trends in management
  6. Ekonomia i zarządzanie regionów i przedsiębiorstw
  7. Ekonomika a řízení firem a regionů

Vystoupení a sborníky HED 2016 jsou přístupné na stránce konference.

Jaroslava Dittrichová
vedoucí Katedry ekonomie FIM