Mezi četné aktivity organizované Institutem dalšího vzdělávání FIM UHK patří například i zrealizované školení pro zaměstnance Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a odborný seminář s názvem Účtování na pohodu.

Cílem prvně jmenovaného bylo seznámit přítomné s nástroji kancelářského softwaru Office 365. Primárně bylo školení zaměřeno na práci s Outlookem, Kalendářem, Úkoly, aplikací OneNote nebo se sdíleným úložištěm OneDrive. Efektivní komunikaci mezi zaměstnanci byla věnována zvláštní pozornost. Představeny byly možnosti spolupráce v reálném čase, kdy si účastníci vyzkoušeli sdílet dokument a následně tvořit a upravovat jeho obsah ve „více lidech“ z různých zařízení najednou. Účastníci sdíleli i pozvánky na jednání či na jiné události, které sami vytvářeli v rámci svých kalendářů. Přidanou hodnotou těchto nástrojů je přístup k nim prakticky odkudkoliv, kde je dostupné internetové připojení. Všichni účastníci kurzu velmi ocenili osobní přístup lektorky Ing. Terezy Otčenáškové, BA, z Katedry informačních technologií FIM UHK.

Velký ohlas zaznamenal již zmíněný odborný seminář s názvem Účtování na pohodu, který se konal ve 3 bězích a všichni účastníci měli možnost během 12 výukových hodin pochopit a hlavně si reálně vyzkoušet, jak lze vést daňovou evidenci na počítači. V rámci kurzu studenti za vedení Ing. Evy Hamplové, Ph.D., zpracovávali standardní doklady, které se běžně používají – například faktury, způsoby jejich vytváření a následně placení. Diskutovány byly také moduly banka a pokladna a jejich vazby na tvorbu daňových dokladů, zejména v souvislosti s daní z přidané hodnoty. Studenti se naučili firmu zakládat, konfigurovat, nastavovat počáteční stavy a zároveň si ukázali, jaké výstupy, zejména tiskové sestavy se v jednotlivých agendách vyskytují a co uživateli říkají. Kurz Účetnictví na pohodu I je vstupní informační brána pro navazující kurz Účtování na pohodu II, který IDV otevírá v letním semestru 2018/2019.

Helena Holubičková
Institut dalšího vzdělávání FIM UHK