Tradiční vědecká mezinárodní konference Mathematical methods in Economics 2017 se po dvanácti letech vrátila opět do Hradce Králové. Její 35. ročník ve dnech 13. až 15. 9. 2017 hostila na své akademické půdě Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK).

Jak napovídá název konference, její účastníci se věnovali rozvoji teorie i aplikacím matematiky v ekonomii. Mezi četná témata, která letošní konference nabízela, lze nalézt: operační výzkum, ekonometrii, vícekriteriální rozhodování, systémy pro podporu rozhodování, metody kvantitativního managementu, fuzzy systémy, simulace, matematické modelování, optimalizaci procesů nebo finanční modelování.

Konference se zúčastnilo na 150 účastníků, především ze zemí V4, ale i z jiných evropských zemí nebo Íránu a Japonska. Jak podotýká docent Pavel Pražák, vedoucí Katedry informatiky a kvantitativních metod a zároveň jeden z hlavních organizátorů akce: „Velice mne těší, že naši výzvu pronést plenární přednášku přijali tak významní odborníci jako prof. Shinji Mochida z univerzity v Japonském Kobe a prof. Tomáš Cipra z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Oba se z různých pohledů a různými matematickými prostředky budou zabývat úvahami o hodnocení rizika v podnikání, obchodě, finančnictví nebo pojišťovnictví. “

Odbornou záštity nad konferencí převzaly Česká společnost pro operační výzkum v čele s její předsedkyní docentkou Janou Talašovou a Česká ekonometrická společnost.

Více informací na  stránkách konference.