To mohou jistě potvrdit ti studenti FIM UHK, kteří dostali pod vánoční stromeček naděleno za svou píli až 45 000 korun.

Fakulta má zájem podpořit ty, kteří si nejen plní své povinnosti, ale snaží se dosáhnout co nejlepších výsledků. Proto byla základní částka prospěchového stipendia navýšena z 10 000 na 15 000 korun. V těchto dnech tak bylo 84 studentům přiznáno a vyplaceno za akademický rok 2016/17 stipendium v celkové výši 1 965 000 korun. Základní částku, tj. 15 000 korun obdrželo 52 studentů, z dvojnásobku se může těšit 17 studentů a 15 nejlepších, kteří dosáhli průměrné klasifikace do 1,1 bylo oceněno za svou snahu a hlavně vynikající výsledky 45 000 korunami.

Nejen tímto stipendiem podporuje finančně fakulta své výjimečné studenty. Průměrný prospěch je jedním z kritérií i pro výběr uchazečů se zájmem o zahraniční studijní či pracovní pobyty, na které stážisté také dostanou finanční příspěvek. Ten závisí na délce a místě pobytu. Novinkou je podpora mobilit v rámci programu Erasmus+. Kromě obvyklého stipendia si tak vyjíždějící studenti FIMky nově přilepší o 100 EUR na měsíc pobytu v zahraničí.

-vp-