I v letním semestru 2017/18 je nabídka Institutu dalšího vzdělávání FIM UHK velice pestrá.

Opět budu otevřen kurz s názvem CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY FROM A BUSINESS MANAGEMENT PERSPECTIVE. Lektorem tohoto krátkého studijního programu je Dr. Earl Molander, emeritní profesor z Portland State University.

Účastníci programu, který plně využívá možností prezenční i distanční výuky odborného předmětu v anglickém jazyce, se nejen seznámí s teorií a základními pojmy z oblasti manažerské etiky a společensky odpovědného podnikání, ale zároveň budou plnit celou řadu praktických úkolů, včetně napsání a obhajoby případové studie v anglickém jazyce.

Velkou přidanou hodnotou pro studenty je možnost spolupracovat a učit se od odborníka, který působil více než 20 let jako výkonný ředitel univerzitního Institutu rozvoje obchodu volného trhu a je autorem a spoluautorem 5 knih a 35 akademických prací na témata týkající se podnikatelských a vládních vztahů, mezinárodních vztahů a mezinárodního obchodu. V současné době je prezidentem společnosti USGAN (United States Graduate Admissions Navigator), jejímž hlavním cílem je poskytovat konzultantské služby studentům a absolventům čínských univerzit hledajících přístup ke studiu na univerzitách v USA.

Profesor Molander vytvořil sylabus kurzu, který poskytuje našim studentům příležitost nejen zvýšit a zkvalitnit své odborné znalosti, ale také naučit se pracovat v prostředí, které se velmi blíží studijnímu prostředí na univerzitách v USA.

Za úspěšné absolvování tohoto programu budou studentům přiděleny 2 osobní kredity, a zároveň jim bude vystaveno osvědčení o absolvování kurzu, které jistě zvýší jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

Výuka bude se bude konat od prvního týdne v březnu do konce května. V rámci kurzu, který je organizován jako online kurz v Blackboardu, se uskuteční jedno setkání s prof. Molanderem. Konkrétní datum bude upřesněno do konce ledna. Přihlášky nejpozději do 28.2.2018. Další informace budou aktualizovány na stránkách IDV FIM.

V letním semestru 2018 bude opět otevřen kurz španělského jazyka. Výuka bude probíhat vždy ve středu od 15:00 a od 16:30 a bude zahájena 28.2.2018.

Na fakultě bude pokračovat i výuka čínského jazyka pro začátečníky a mírně pokročilé. Výuku zajišťuje rodilý mluvčí Chang, Tzzy-Shiuan z OICC University of Wenzao, Tchaj-wan. Spolupráce s katedrou jazyků na OICC Wenzao trvá velmi úspěšně již od roku 2015 a stejně jako v zimním semestru i v letním semestru 2017/18 očekáváme velký zájem o tento předmět nejen z řad studentů, kteří stále častěji vyjíždějí na studijní pobyty do čínsky mluvících zemí, ale také ze strany akademických pracovníků. Zájemci o tyto jazykové kurzy se mohou hlásit na stránkách IDV FIM UHK.

Dagmar El-Hmoudová
Vedoucí Institutu dalšího vzdělávání