Jak na Fakultě informatiky a managementu UHK probíhalo období spojené s nákazou koronaviru? A o co jsme během pandemie přišli?

S vyhlášením zákazu osobní přítomnosti studentů na všech budovách Univerzity Hradec Králové s účinností od 11. 3. 2020, jako by se na Fakultě informatiky a managementu UHK zastavil čas. Na základě mimořádného opatření, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví, nebylo tedy náhle možné, aby nadále probíhala výuka pro studenty a všechny přednášky, workshopy a další akce byly zrušeny.

FIMka se musela vzdát událostí jako je Den Pí, FIMka LIVE, Hackathon Open Data 2020, sportovního odpoledne a Academic Runu, studentského Majálesu a hned několika zvaných přednášek. Nejen FIM UHK, ale celá univerzita se přepnula do online modu. Podařilo se nám alespoň zrealizovat dvě online přednášky. Ing. Petr Rešl studentům představil společnost Škoda Auto a Ing. Stanislav Novotný ze společnosti Unicorn v rámci své přednášky ElasticSearch a Kibana studenty poučil, k čemu je dobré aplikační logování a jak se neztratit v záplavě logů na velkých systémech.

„Přednáška byla moc zajímavá a z praxe. Obsahovala spoustu praktických ukázek, například když se v aplikaci vyskytne chyba nebo se aplikace chová nějak neobvykle, analýza logů může pak programátory navést na příčinu onoho chování. Byly představeny nástroje jako Docker, Ansible a ELK stack. Myslím, že právě představení nástrojů a možností studenty posune dál. S účastí studentů jsem byla spokojená. Bylo tam velké zastoupení studentů Aplikované informatiky, někteří z nich mají „aplikačně – programátorsky“ zaměřené téma a tohle je další nadstavba toho, co se řeší v softwarovém světě,“ zhodnotila koordinátorka přednášky a doktorka na Katedře informačních technologií Zuzana Němcová.

Budova FIM se pomalu zaplňuje nejen zaměstnanci, ale i po studiu prahnoucími studenty a brzy snad bude opět fungovat svým obvyklým způsobem. -zd-

Více než dva měsíce byl relax takto prázdný.