Ministr školství Robert Plaga a ministr obrany Lubomír Metnar předali ve Velké aule Karolína Univerzity Karlovy v Praze dne 18. prosince 2019 jmenovací dekrety, které si převzalo 58 profesorů a 11 profesorek. Mezi nimi i Hana Mohelská z Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, která tím úspěšně završila celý proces jmenovacího řízení na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakultě managementu v oboru Management.

„Profesorské řízení bylo poměrně náročné. Kritéria pro habilitační a jmenovací řízení se na univerzitách stále zpřísňují a je pro mnohé stále obtížnější na ně dosáhnout. Už samotné strategické rozvažování spojené s výběrem vhodného oboru tak, aby byl přínosem pro fakultu a zapadal do jejího zaměření, je náročný proces a je nutné zvážit všechny okolnosti. A také potřebujete trochu štěstí – já jsem ho měla,“ hodnotí čerstvá profesorka.

 

Prof. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. vystudovala Fakultu strojní Českého vysokého učení technického v Praze. V roce 2007 dokončila doktorské studium na FIM UHK a následně na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně získala titul docentka.

Na FIM UHK působí již od roku 2002, od roku 2008 mimo jiné jako vedoucí Katedry managementu. V rámci specifického výzkumu na FIM UHK se společně s týmem vedeným doc. Sokolovou v současné době věnuje hlavně proinovační organizační kultuře, která stojí na čtyřech základních kamenech – Leadership jako motivující vedení lidí, Lidské zdroje jako klíčový zdroj, Základní hodnoty jako kotva, Inovační hodnoty jako styl uvažování.

Ve volném čase se věnuje cyklistice, lyžování, baví ji procházky přírodou za každého počasí. Ráda si u sklenky vína povídá s přáteli.

„FIMka se již podruhé umístila na prvním místě mezi fakultami s ekonomickým zaměřením. Byla to pro nás všechny skvělá zpráva, ale také závazek do budoucnosti, který je spojený mimo jiné také se zvyšováním odborné kvalifikace,“ konstatuje profesorka Mohelská. „Se svými kolegy z katedry zajišťujeme nejen výuku managementu, ale také řadu odborných předmětů, které umožňují studentům rozšířit si svůj odborný profil, a to např. v oblasti marketingu, marketingového výzkumu, řízení lidských zdrojů, psychologie, sociologie, logistiky a práva. Nejen z tohoto důvodu jsem se snažila dosáhnout profesorského titulu právě v oboru Management,“ dodává.

-zd-