V předvánoční čas dne 18. prosince jsme na FIM UHK přivítali studenty a studentky 4. ročníku Střední školy podnikání ve Vysokém Mýtě v doprovodu samotného ředitele školy Mgr. Radka Slavíka.

Je již pravidelnou záležitostí, že zástupci Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK) navštěvují a informují žáky střední školy o možnostech studia a o fakultě jako takové, aby se studenti mohli dozvědět potřebné informace a případně si FIM UHK zvolit jako svojí další cestu za dosažením vzdělání. Tentokrát jsme naopak pozvali středoškoláky a středoškolačky k nám na půdu fakulty.

Pro mladé návštěvníky byla připravena odborná přednáška s názvem „Marketing finančních produktů – Jak nenaletět“ pod vedením Václava Zubra a přednáška děkana Josefa Hynka, která byla zaměřena všeobecně na vysokoškolské vzdělání, proces přijímacích zkoušek a na otázky rozhodování, jakou vysokou školu si nejlépe zvolit. „Byli jsme rádi za pestrý program středečního dopoledne. Žáci měli možnost v krátkém čase poznat atmosféru FIM. V první řadě tím, že jim sám děkan fakulty prof. Hynek věnoval 1,5 hodiny svého času a předal jim informace, které v žádných příručkách o VŠ nevyčtou. Přednáška z finanční problematiky byla rovněž přínosná – žáci si na chvíli mohli vyzkoušet, jaké je to být studentem vysoké školy,“ uvedl Radek Slavík.

Dopolední program byl završen komentovanou procházkou se studentkou třetího ročníku FIM UHK, která byla připravena zodpovědět otázky všeho druhu a žákům střední školy tak představila fakultu ze studentského pohledu. „Celkový přístup univerzity k nám jako zájemcům o studium hodnotíme velice pozitivně. Super byla ochota všech pracovníků, kteří se nám věnovali. Studentka univerzity nám zodpověděla všechny naše otázky. Prostředí školy se nám velmi líbilo,“ zhodnotil žák Střední školy podnikání ve Vysokém Mýtě Mikuláš Čáp.

„Za celou třídu mohu říct, že se nám na FIMce moc líbilo. Hned po příchodu na nás dýchla příjemná atmosféra. Simulace přednášky byla fajn a poutavá. Vystupování pana děkana bylo profesionální a výstižné. Na všechny dotazy jsme dostali odpověď. Kdybych to měla shrnout, byl to zajímavý den a spousta z nás o studiu na FIMce vážně uvažuje,“ uzavřela žákyně Tereza Plašilová.

-zd-