Koncem listopadu jsme na Fakultě informatiky a managemetu uvítali 22 studentů z náchodské střední školy Academia Mercurii. V rámci portálu První kroky na FIM jsme si pro ně připravili celodenní program nazvaný „Jak (od)prezentovat jakékoliv téma.“

Nejprve jsme se se studenty trochu seznámili a položili jim i pár otázek právě ohledně jejich zkušeností s prezentováním. Například kolikrát v životě již prezentovali a jak zdatní se v tom cítí. Naší motivací bylo studenty nadchnout a poukázat, že s trochou snahy se dají dělat poutavé prezentace, které osloví. Po tomto úvodu následovala první část programu – přednáška na téma Prezentování a komunikační dovednosti. Pověděli jsme si základní náležitosti, na co si dát pozor a co by v prezentaci rozhodně nemělo chybět.

Po velmi vydařené diskuzi následovala krátká komentovaná prohlídka fakulty a pauza na oběd. Ihned v zápětí začínal program s workshopy. Nejprve jsme studentům předvedli pro ně již známé prostředí powerpointu, ve kterém jsme jim představili přehled funkcí, pár grafických tipů nebo jak se dá lehce vytvořit svoje vlastní šablona včetně názorných ukázek. Krátce na to následoval druhý workshop v dynamickém online nástroji Prezi, který spousta studentů neznala a velmi je zaujal.

„Věřím, že umění prezentovat je jednou z nejdůležitějších dovedností, protože celý život prezentujeme nejen sami sebe, ale mnohdy i své myšlenky a nápady. A to je jeden z hlavních důvodů, proč se ráda a hrdě podílím na organizaci soutěže v prezentačních dovednostech – Prezentiádě a dalších akcích, jako je třeba tato.“ dodává spoluorganizátorka této akce Beáta Davidová

Jelikož nás navštívili studenti čtvrtých ročníků, kteří se v té době rozhodují, co dál a mnohdy nevědí, jakým směrem se vydat, spoluorganizátor Bc. Martin Werner přispěl svojí motivační prezentací a konkrétně příběhem o jeho přechodu ze SŠ na VŠ. Na to jsme navázali a připravili si pro ně i přednášku na téma „Co je to vlastně vysoká škola“. Popsání vysokoškolského systému, co studium obnáší, jaké jsou s tím spojeny výhody a změny oproti středoškolskému stylu. V pozitivně-motivačním duchu jsme se ten den rozloučili, ale věděli, že se znovu shledáme při pokračování konceptu v prezentování.

Po nějaké době studentům byly zaslány témata prezentací, které si v týmech připravili a zástupci FIMky za studenty Academia Merucii přijeli 7. února 2018 do Náchoda. Po krátkém seznámení s dopoledním plánem započala soutěž v prezentování. Vystupující byli hodnoceni organizátory akce, za FIM (Bc. Václav Kňourek a Bc. Martin Werner) a zároveň i vyučujícími z Academia Mercurii (Mgr. Jiří Škop, Ph.D., Ing. Karla Pomezná).

Kritéria hodnocení byla například plynulost projevu, oční kontakt s publikem nebo vizuální atraktivita. Hodnocena byla však i originalita a schopnost reakce na dotazy z publika. Samotné prezentování bylo proloženo zábavným programem na procvičení improvizace, který měl velký úspěch. Celkem 8 dvou a tříčlenných týmů po odprezentování svých výtvorů obdrželo zpětnou vazbu od porotců. Věříme, že si studenti odnesli spoustu poznatků, které jim pomohou v další tvorbě.

O přínosu této akce svědčí i velmi pozitivní tisková zpráva, kterou k této spolupráci Academia Mercurii vydala. Zároveň nás těší komentář dr. Jiřího Škopa, vyučujícího ICT na AM: „Děkujeme Vám za perfektně a profesionálně připravenou akci pro naše studenty. Akce se nám velice líbila a předčila naše očekávání. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další spolupráci.“

Jsme velmi rádi, že je o toto téma velký zájem a že můžeme zlepšovat prezentační dovednosti studentů. Rozhodně se nebráníme další možné spolupráci se středními školami. Naši FIMáci se mohou v letním semestru 2018 těšit na další přednášky a workshopy na podobné téma.

Václav Kňourek
Organizátor akce a vedoucí portálu PKNF