Koncem října hostila Fakulta informatiky a managementu UHK účastníky dvou partnerských konferencí MoodleMoot.cz 2018 a eLearning 2018.

Mezinárodní konference MoodleMoot.cz 2018 pořádaná certifikovaným Moodle Partnerem společností PragoData Consulting, s.r.o. byla zaměřena především na předávání zkušeností ze světa e-learningového systému LMS Moodle. Tématické zaměření konference bylo cíleno i na středoškolské studenty, a to formou jejich aktivní účasti v soutěži o nejlepší e-learningový kurz vytvořený v LMS Moodle. Zvítězil tým z Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové.

Svou tradiční soutěž měla i konference eLearning 2018 pořádaná ve spolupráci univerzity a sdružení EUNIS-CZ pro příznivce netradičních forem vzdělávání. V rámci tohoto již 19. ročníku soutěže porota hodnotila 8 výukových eLearningových produktů. Nejvíce zaujala prezentace práce Pavla Brebery z Univerzity Parbubice s názvem Instagram jako součást kurzů odborného anglického jazyka realizovaných s využitím LMS MOODLE. Mezi dalšími oceněnými byli nejen tvůrci z Čech, ale také ze Slovenska.

Členka Katedry ekonomie FIM UHK Ing. Libuše Svobodová, Ph.D., autorka soutěžního produktu Online kurz Základy účetnictví říká: Konference eLearning na naší fakultě se účastním pravidelně každým rokem. Velmi si cením setkání s odborníky z dané oblasti a možnosti výměny znalostí a zkušeností, které probíhá nejen na formální úrovni. Letošní soutěž byla pro mě opět motivační. „Ukázat“ a provést mým kurzem mě velmi lákalo. Potěšila mne slova jedné z porotkyň: „Byla bych moc ráda, kdyby většina našich kurzů vypadala tak jako ten představený“. Určitě největším oceněním pro mě jsou spokojení studenti. V tomto roce byla konference spojena s konferencí MoodleMoot, což umožnilo poznat širší okruh odborníků v této oblasti a získat informace o jiném systému pro e-learning. Již nyní se těším na další tentokrát letní ročník, který bude spojen s  významnými konferencemi ICBL 2019 a ISET 2019. Očekáváme, že tato akce přiláká odborníky z oblasti blended learningu z celého světa.“

-vp-