Katedra aplikované lingvistiky opět úspěšně reprezentovala FIM v zahraničí.

PhDr. Šárka Hubáčková, Ph.D., reprezentovala FIM UHK na mezinárodní konferenci MITICON 2017 v Ayutthaye v Thajsku, kam byla pozvána jako jedna ze čtyř hlavních mluvčích a členka mezinárodního organizačního výboru. Vystoupila s přednáškou na téma  Creative Multimedia in Teaching of German Language, která přiblížila výuku německého jazyka na FIM UHK s využitím on-line kurzů. Další její příspěvek se zabýval „náhodným“ rozšiřováním slovní zásoby v cizích jazycích.

Kromě odborného programu věnovaného informatickým i sociálním vědám představili organizátoři konference v rámci doprovodného programu účastníkům bývalé hlavní město království s jeho nádhernými historickými památkami.

Poděkování patří Mgr. El Hmoudové za pomoc s přípravou anglické verze prezentace.

-sh-