Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 se otevřely dveře Fakulty informatiky a managementu UHK těm, kteří se chtěli osobně dozvědět o všem, co fakulta uchazečům o studium nabízí.

Již před devátou hodinou zavítali do budovy FIMky první návštěvníci. Fakulta pro ně připravila nejen odborné sekce o možnostech studia, přijímačkách, náplni jednotlivých oborů, výjezdech na zahraniční stáže či v neposlední řadě uplatnitelnosti po úspěšném ukončení studia, ale byl připraven i zajímavý doprovodný program.

Mohli se tak mimo jiné například setkat se světem virtuální reality, vyzkoušet si model ekonomické dynamiky s prognózou do roku 2050, nahlédnout do laboratoří počítačových sítí nebo si zkusit přijímačky z matematiky nanečisto.

I letos program zval do Kavárny u věčného studenta v relaxační zóně fakulty, kde se zcela otevřeně debatovalo se současnými studenty téměř o všem. Bonusem byla káva a čaj zdarma.

Uchazeči se také zapojili do soutěže o přihlášku ke studiu zdarma. Stačilo dojít do foto koutku, nechat se zvěčnit a vymyslet krátký komentář. Snímky jsou vystaveny na FB FIM, kde je možné je podpořit svým hlasem. Porota koncem ledna výsledky zhodnotí a ty nejúspěšnější ocení.

Celkem v rámci této akce přišlo na FIMku téměř 400 návštěvníků. Početně byl zájem po oba dny srovnatelný. Na rozdíl od pátku však doprovázeli v sobotu středoškoláky v hojném počtu i rodiče, přišlo i více zájemců o kombinovanou formu studia.

„Na Dni otevřených dveří se mi velice líbilo. Zaujaly mě jak přednášky  vyučujících, tak samotné debaty se studenty. Jen si myslím, že Den otevřených dveří byl krátký. Bohužel jsem nestihla vše, co jsem stihnout chtěla. Ale i tak jsem spokojená,“ hodnotí svou návštěvu na FIMce jedna z letošních maturantek.

Ti, kteří nestihli v tomto termínu přijít, si mohou fakultu prohlédnout v rámci aktivity organizované studenty s názvem FIMka LIVE aneb komentované procházky fakultou. Akce se konaná 1. a 2. února 2018 v odpoledních hodinách.

Věra Palánová

video