Od počátku spolupráce v roce 2013 vyslala Fakulta informatiky a managementu do IHMC (Florida Institute for Human and Machine Cognition) téměř dvě desítky svých studentů.

Většina projektů vyžaduje od stážistů velmi dobrou znalost programování, některé projekty jsou výhradně softwarové. Obvykle se očekává perfektní znalost Javy, alespoň základy C, C++, Pythonu a schopnost se rychle přeorientovat na jiné jazyky.

Jeden z absolventů stáže, student David Glevický o této zkušenosti říká: „Bylo dech beroucí, co všechno lze v IHMC vidět, ať už roboty za tisíce dolarů nebo vývoj různých technických pomůcek pro armádu. O to více si vážím, že jsem s takovými lidmi mohl spolupracovat anebo i jen hovořit. Získal jsem zde spoustu nových vědomostí a zkušeností, zlepšil si angličtinu a našel mnoho nových přátel z celého světa. Rozhodně tuto stáž můžu každému doporučit.“

Koncem srpna jsme na FIMce přivítali pana Larryho Bunche  z této výzkumné instituce.

Po sérii prezentací výzkumných projektů FIMky, představení síťové laboratoře a po pracovním obědě s děkanem profesorem Hynkem následovala v odpoledních hodinách přednáška milého hosta. Ten nejdříve posluchače seznámil s aktualitami z IHMC (Institute for Human and Machine Cognition), dále prezentoval zaměření na výzkum v klíčových oblastech (robotika, propojená realita, komunikace člověk – stroj, agilní výpočty, modelování znalostí, kyberbezpečnost, smart prostředí), zmínil úspěchy v DARPA Robotic Challenge, nejnovější exoskeleton a úspěch v soutěži paraplegiků a jako sci-fi třešnička na dortu koncept lunárního elektromobilu.
Pan Bunch komentoval i svoje odborné zaměření na týmovou spolupráci v systémech člověk-stroj, laboratoř kybernetické bezpečnosti, vizualizaci datových toků a jejich analýzu. Dále byla zmíněna i výborná spolupráce se studenty, kteří jsou každoročně vysíláni na střednědobé pobyty v IHMC.

Pracovní program pana Bunche na UHK byl zakončen prezentacemi kolegů z Přírodovědecké fakulty.

Karel Mls, katedra informačních technologií
Monika Hebková, děkanát FIM

Florida Institute for Human and Machine Cognition (IHMC) se nachází ve městě Pensacola na Floridě (USA). Jedná se o výzkumné centrum, jehož primárním cílem je vývoj systémů propojujících člověka a technologie. Díky tomuto zaměření je mnoho projektů financováno americkou armádou. Aktuální výzkumné projekty zahrnují vývoj robotických exoskeletonů, humanoidních robotů, vizualizací síťového provozu, vývoj hlavových displejů, systémy pro tvorbu kognitivních map (CMap Tools), práce s mobilními zařízeními, Google Glass a mnohé jiné.