Letošní 31. ročník Soutěže v programování, kterou garantuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)  a organizačně zajišťuje oddělení Talentcentrum se i letos koná ve spolupráci s Fakultou Informatiky a managementu.

Soutěž je určena žákům základních a středních škol a probíhá v krajském a ústředním kole v následujících kategoriích:

  • Programování mládež – která je určena pro žáky středních škol
  • Programování žáci – která je určena pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
  • Programování mikrořadičů – která je určena, jak pro žáky základních škol, tak i pro žáky středních škol
  • Aplikační SW Tvorba webu – která je určena pro žáky SŠ, ale mohou v ní soutěžit i žáci mladší

Cílem soutěže je prohloubit znalosti v programování a v používání softwaru u žáků základních a středních škol, zvýšit zájem o výpočetní techniku a technické obory. Soutěžící mají za úkol naprogramovat zadanou úlohu v časovém limitu v některém z programovacích jazyků. Záleží na soutěžícím, jaký programovací jazyk si vybere.

Úlohy pro krajské a ústřední kolo zpracovává ústřední porota a jednotlivé kategorie jsou hodnoceny samostatně.

Záštitu nad soutěží, která se uskuteční ve dnech 23. – 25. 6. 2017, převzali hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.; primátor Statutárního města Hradec Králové MUDr. Zdeněk Fink a děkan Fakulty informatiky a managementu prof. RNDr. Josef Hynek, MBA., Ph.D. Soutěžící jsou do ústředního kola vybíráni na základě svých výsledků v krajských kolech, letošního ročníku se zúčastní 85 žáků základních a středních škol ČR.

Hlavním partnerem Soutěže je firma UNICORN, dále soutěž sponzorují firmy CADWare, RED HAT, nakladatelství a vydavatelství  GRADA, nakladatelství IDG.

Více o soutěži najdete na webu http://talentovani.cz/aktualni-rocnik-sp

Jana Ševcová, NIVD

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je jednou z přímo řízených institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. NIDV má celorepublikovou působnost, prostřednictvím svých krajských pracovišť zabezpečuje profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové a další vzdělávání a dále pracovníků nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží.